Aktualizace témat závěrečných prací

21. 10. 2020 v 20.24

Byly aktualizovány témata závěrečných prací pro akademický rok 2020/2021

SVOČ 2020 - výsledky fakultního kola

14. 5. 2020 v 15.44

Zde jsou výsledky fakultního kola SVOČ 2020, které se konalo 5.5.2020.  Děkujeme všem zúčastněným.

1. místo
Ondřej Rejnek a Aleš Mezera Studie proveditelnosti výstavby metra

2. místo
Jaroslav Pajdučák Integrovaný most

3. místo
Bc. Michal Lavko Digitálne nástroje pre projektovanie podzemných stavieb

4. až 5. místo - bez rozlišení umístění:

Kateřina Kratochvílová Porovnání klasických metod stanovení zatížení ostění

Bc. Šarlota Dušková Návrh modelů gabionových konstrukcí k testování jejich odolnosti při zatěžování

INFORMACE Z PLATFORMY ELGIP

22. 2. 2019 v 10.00

Na tomto odkazu najdete informace o poslední činnosti ELGIP.
ELGIP Position Paper