Odborná rozprava Ing. Runczikové

23. 1. 2023 v 11.07

Dne 23.02.2023 od 10:00 proběhne na katedře geotechniky odborná rozprava Ing. Daniely Runczikové. Rozprava se bude konat v místnosti B-574.

SVOČ 2023

10. 1. 2023 v 9.11

   STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST

 Informace o soutěži pro sekci Geotechnika

  Pro akademický rok 2022/2023 je vyhlášena fakultní soutěž SVOČ (více informací bude postupně zveřejňováno www.fsv.cvut.cz/svoc):

Katedra geotechniky vyhlašuje pro sekci č. 7 Geotechnika lokální kolo soutěže na rok 2023.

Soutěžit může každý, kdo je k datu odevzdání práce studentem ČVUT FSv. Přihlášky do soutěže přijímá Ing. T. Holoušová, CSc. (B505, email: holousova@fsv.cvut.cz) do 5. března 2023. Přihlášení studenti musí odevzdat práci jak vytištěnou, tak ve formátu pdf do 20. dubna 2023 podle šablony uvedené na stránkách fakulty FSv a katedry geotechniky. Práce studentů lze konzultovat s pracovníky katedry geotechniky. Soutěž probíhá formou krátké prezentace práce před porotou, výsledky jsou vyhlášeny po poslední prezentaci.

 

Upozornění:

Pokud v době konání fakultního kola SVOČ bude opětovně vyhlášen nouzový stav provozu fakulty a nebude kontaktní výuka na FSv ČVUT v Praze, proběhne soutěž (prezentace soutěžících) on-line pomocí MS TEAMS, upřesnění bude včas oznámeno na stránkách katedry a zasláno soutěžícím a porotě emailem.

Prvá tři místa budou oceněna finanční odměnou!

O umístění v sekci rozhodne porota složená z pracovníků katedry geotechniky FSv ČVUT. Její členové budou oznámeni dodatečně.

Všeobecné informace:

 • O průběhu minulých ročníků se můžete informovat na www.fsv.cvut.cz/svoc
 • Mezinárodní česko-slovenské kolo soutěže se bude konat v květnu 2023 v Praze.
 • Přihlášky přijímá Ing. TaťanaHoloušová, CSc. (B505, holousova@fsv.cvut.cz).
 • Rozhodné datum je datum, kdy student přestává být studentem vysoké školy. Aby se student mohl zúčastnit SVOČ, musí práci napsat a odevzdat jako student.
 • Na webových stránkách fakulty a v aktualitách fakulty budou průběžně prezentovány informace o studentské soutěže SVOČ, status soutěže.
 • DOC PDF: https://www.fsv.cvut.cz/svoc/2016/sablona.php   Šablona pro zpracování soutěžních prací

Pokyny pro soutěžící:

·         Rozsah jednotlivých prací je maximálně 20 stran textu včetně příloh (písmo Arial 12pt, řádkování jednoduché, nadpisy 14pt bold, nad nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, odstavec s odsazením 1,25, mezi odstavci bez mezery). Titulní strana s logem podle vzoru na www.fsv.cvut.cz/svoc/. Na začátku obsah, na další straně anotace v mateřském jazyce a v anglickém s celkovým rozsahem max. 20 řádků. Práci je třeba připravit v elektronické podobě ve formátu pdf a též 1x vytisknout a svázat (stačí měkká, rychlá vazba).

·         Práce ve formátu pdf zasílejte na adresu holousova@fsv.cvut.cz. do 20.4.2023 a zároveň odevzdat i vytištěnou práci na sekretariát katedry geotechniky.

 • Lokální kolo soutěže SVOČ, resp. prezentace práce, se bude konat v posledním týdnu měsíce dubna 2023 (termín bude dodatečně upřesněn) na Fakultě stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 v maximální délce 10 minut.

Fakultní kolo SVOČ 2022

28. 4. 2022 v 12.35

FAKULTNÍ KOLO SVOČ 2022 SEKCE GEOTECHNIKA

Dne 26.04.2022 od 10:00 proběhlo fakultní kolo soutěže SVOČ 2022.

Výsledky fakultního kola: 

1. místo

Achmed Mouzaev

téma práce: Návrh založení administrativní budovy v Pardubicích

2. místo

Ondřej Tušl

téma práce: Ověření interakce mezi základovou deskou a pilotami

Účastníkům gratulujeme.

SVOČ 2022

4. 3. 2022 v 10.11

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST

 

Informace o soutěži pro sekci Geotechnika

Pro akademický rok 2021/2022 je vyhlášena fakultní soutěž SVOČ (více informací bude postupně zveřejňováno www.fsv.cvut.cz/svoc):

Katedra geotechniky vyhlašuje pro sekci č. 7 Geotechnika lokální kolo soutěže na rok 2022.

Soutěžit může každý, kdo je k datu odevzdání práce studentem ČVUT FSv. Přihlášky do soutěže přijímá Ing. T. Holoušová, CSc. (B505, email: holousova@fsv.cvut.cz) do 4. března 2022. Přihlášení studenti musí odevzdat práci jak vytištěnou, tak ve formátu pdf do 20. dubna 2022 podle šablony, která je na stránkách fakulty FSv a katedry geotechniky. Práce studentů lze konzultovat s pracovníky katedry geotechniky. Soutěž probíhá formou krátké prezentace práce před porotou, výsledky jsou vyhlášeny po poslední prezentaci.

 

Upozornění:

Pokud v době konání fakultního kola SVOČ bude opětovně vyhlášen nouzový stav provozu fakulty a nebude kontaktní výuka na FSv ČVUT v Praze, proběhne soutěž (prezentace soutěžících) on-line pomocí MS TEAMS, upřesnění bude včas oznámeno na stránkách katedry a zasláno soutěžícím a porotě emailem.

Prvá tři místa budou oceněna finanční odměnou!

O umístění v sekci rozhodne porota složená z pracovníků katedry geotechniky FSv ČVUT. Její členové budou oznámeni dodatečně.

Všeobecné informace:

 • O průběhu minulých ročníků se můžete informovat na www.fsv.cvut.cz/svoc
 • Mezinárodní česko-slovenské kolo soutěže se bude konat v květnu 2022 (místo bude dodatečně upřesněno).
 • Přihlášky přijímá Ing. TaťanaHoloušová, CSc. (B505, holousova@fsv.cvut.cz)
 • Rozhodne datum je datum, kdy student přestává být studentem vysoké školy. Aby se student mohl zúčastnit SVOČ, musí práci napsat a odevzdat jako student.
 • Na webových stránkách fakulty a v aktualitách fakulty budou průběžně prezentovány informace o studentské soutěže SVOČ, status soutěže.
 • Šablona pro zpracování soutěžních prací Šablona pro zpracování soutěžních prací: DOC PDF: https://www.fsv.cvut.cz/svoc/2016/sablona.php

Pokyny pro soutěžící:

·         Rozsah jednotlivých prací je maximálně 20 stran textu včetně příloh (písmo Arial 12pt, řádkování jednoduché, nadpisy 14pt bold, nad nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, odstavec s odsazením 1,25, mezi odstavci bez mezery). Titulní strana s logem podle vzoru na www.fsv.cvut.cz/svoc/. Na začátku obsah, na další straně anotace v mateřském jazyce a v anglickém s celkovým rozsahem max. 20 řádků. Práci je třeba připravit v elektronické podobě ve formátu pdf a též 1x vytisknout a svázat (stačí měkká, rychlá vazba).

·         Práce ve formátu pdf zasílejte na adresu holousova@fsv.cvut.cz. do 20.4.2022.

 • Lokální kolo soutěže SVOČ, resp. prezentace práce se bude konat koncem dubna 2022 (termín bude dodatečně upřesněn) na Fakultě stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 v maximální délce 10 minut.

Podklady pro výuku vzniklé v rámci Vnitřní soutěže pro rok 2020 - Podzemní urbanismus na Moodle

20. 8. 2021 v 10.05

Podklady pro výuku vzniklé v rámci Vnitřní soutěže pro rok 2020 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu ČVUT jsou na stránce Moodle-výuka v odkazu B202-135YPZU - Podzemní urbanismus.

Konference VODA 2020 - “Stavba a voda”, sekce F Geotechnika - webinář

18. 8. 2021 v 13.01

Konference VODA 2020 připravovaná Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se uskuteční formou série webinářů. Každý webinář pokryje příslušnou sekci konference.


Webinář sekce F je pořádán v úterý 21. 9. 2021 od 14 do 17:00 hodin a bude se věnovat interakcím geotechnických konstrukcí s podzemní a povrchovou vodou.


Program sekce F: Geotechnika


Úvod do problematiky – prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.

Zakládání staveb – Citlivost základových konstrukcí na kolísání hladiny podzemní vody - Ing. Jan Kos, CSc.

Zemní konstrukce vodních staveb - Nároky na zemní konstrukce vodních staveb z pohledu mezních stavů - prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.

Podzemní stavby – Technologie ražby ve zvodnělém prostředí - doc. Ing. Dr. Jan Pruška

Environmentální geotechnika - Geotechnické technologie aplikovatelné při sanaci starých ekologických zátěží - Ing. Daniel Jirásko, Ph.D.

 

Více podrobností o webináři a způsobu přihlášení najdete na:

 

  https://www.ckait.cz/voda-2020-sekce-f-geotechnika-webinar

Mezinárodní kolo SVOČ 2021

24. 5. 2021 v 13.31

dne 20.5.2021 bylo mezinárodní kolo SVOČ v Ostravě a za naší fakultu v sekci
geotechnika je výsledek následující:

2. místo: Jakub Vladík,
4. místo: Adam Mitrenga

Účastníkům gratulujeme.

SVOČ 2021 - Výsledky fakultního kola

30. 4. 2021 v 6.58

Výsledky fakultního kola SVOČ 2021 - sekce geotechnika 

1.místo:
Jakub Vladík
téma práce: Opravy tunelů na železniční trati Tanvald – Kořenov

2.místo:
Adam Mitrenga
téma práce: Návrh zajištění stavební jámy pro objekt „Porta Resoluta“

3. místo:
Vojtěch Anderle
téma práce:  Porovnání pseudostatických metod výpočtu seizmicky
zatížených plošných základových konstrukcí

SVOČ 2021 - Fakultní kolo sekce geotechnika

6. 4. 2021 v 11.03

Fakultní kolo SVOČ se bude konat 27.04.2021 od 10 hodin. Komise v sestavě doc. Záleský, Ing. Salák a Ing. Kos bude zasedat online na MS Teams, propojení bude mít na starosti doc. Záleský.

SVOČ 2021

18. 1. 2021 v 13.48

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST

Informace o soutěži pro sekci Geotechnika

Pro akademický rok 2020/2021 je vyhlášena fakultní soutěž SVOČ (více informací bude postupně zveřejňováno na  www.fsv.cvut.cz/svoc

Katedra geotechniky vyhlašuje pro sekci č. 7 Geotechnika lokální kolo soutěže na rok 2021.

Soutěžit může každý, kdo je k datu odevzdání práce studentem ČVUT FSv. Přihlášky do soutěže přijímá Ing. T. Holoušová, CSc. (B-505, email: holousova@fsv.cvut.cz) do 28. února 2021. Přihlášení studenti musí odevzdat práci jak vytištěnou, tak ve formátu pdf do 20. dubna 2021 podle šablony, která je na stránkách fakulty FSv a katedry geotechniky. Práce studentů lze konzultovat s pracovníky katedry geotechniky. Soutěž probíhá formou krátké prezentace práce před porotou, výsledky jsou vyhlášeny po poslední prezentaci.

 Upozornění:

Pokud v době konání fakultního kola SVOČ bude pokračovat nouzový stav provozu a nebude obnovena kontaktní výuka na FSv ČVUT v Praze, proběhne soutěž (prezentace soutěžících) on-line pomocí MS TEAMS, upřesnění bude včas oznámeno na stránkách katedry a zasláno soutěžícím a porotě emailem.

Prvá tři místa budou oceněna finanční odměnou!

O umístění v sekci rozhodne porota složená z pracovníků katedry. Její členové budou oznámeni dodatečně.

 

Všeobecné informace:

 • O průběhu minulých ročníků se můžete informovat na www.fsv.cvut.cz/svoc
 • Mezinárodní česko-slovenské kolo soutěže se bude konat v květnu 2021 (místo bude dodatečně upřesněno).
 • Přihlášky přijímá Ing. Taťána Holoušová, CSc. (B-505, holousova@fsv.cvut.cz)
 • Rozhodne datum je datum, kdy student přestává být studentem vysoké školy. Aby se student mohl zúčastnit SVOČ, musí práci napsat a odevzdat jako student.
 • Na webových stránkách fakulty a v aktualitách fakulty jsou již prezentovány prvotní informace o studentské soutěže SVOČ, status soutěže
 • Šablona pro zpracování soutěžních prací: DOC PDF

Pokyny pro soutěžící:

      · Rozsah jednotlivých prací je maximálně 20 stran textu včetně příloh (písmo Arial 12pt, řádkování jednoduché, nadpisy 14pt bold, nad nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, odstavec s odsazením 1,25, mezi odstavci bez mezery). Titulní strana s logem podle vzoru na www.fsv.cvut.cz/svoc/. Na začátku obsah, na další straně anotace v mateřském jazyce a v anglickém s celkovým rozsahem max. 20 řádků. Práci je třeba připravit v elektronické podobě ve formátu pdf a též 1x vytisknout a svázat (stačí měkká, rychlá vazba). Práce ve formátu pdf zasílejte na adresu Holousova@fsv.cvut.cz.

 • Lokální kolo soutěže SVOČ, resp. prezentace práce se bude konat koncem dubna 2021 (termín bude dodatečně upřesněn) na Fakultě stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 v maximální délce 10 minut.