Kotevní tyčový prvek liniové instalace BOTDA pro sledování povrchových deformací terénu

20. 2. 2020 v 9.50

kotevni-tycovy-prvek-liniove-instalace-botda.pdf

SVOČ 2020

18. 11. 2019 v 12.47

 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST

 Informace o soutěži pro sekci Geotechnika

Pro akademický rok 2019/2020 je vyhlášena fakultní soutěž SVOČ (více informací na www.fsv.cvut.cz/svoc):

Katedra geotechniky vyhlašuje pro sekci č. 7 Geotechnika lokální kolo soutěže na rok 2020. Soutěžit může každý, kdo je k datu odevzdání práce studentem ČVUT FSv. Přihlášky do soutěže přijímá Ing. T. Holoušová, CSc. (B 505, email: holousova@fsv.cvut.cz) do 28. února 2020. Přihlášení studenti musí odevzdat práci jak vytištěnou, tak ve formátu pdf do 20. dubna 2020 podle šablony, která je na stránkách fakulty FSv a katedry geotechniky. Práce studentů lze konzultovat s pracovníky katedry geotechniky. Soutěž probíhá formou krátké prezentace práce před porotou, výsledky jsou vyhlášeny po poslední prezentaci.

První tři místa budou oceněna finanční odměnou!

O umístění v sekci rozhodne porota složená z pracovníků katedry. Její členové budou oznámeni dodatečně.

Všeobecné informace:
• Statut soutěže, vyhlášení fakultní soutěže je na www.fsv.cvut.cz/svoc/.
• O průběhu minulých ročníků se můžete informovat na www.fsv.cvut.cz/svoc
• Mezinárodní česko-slovenské kolo soutěže se bude konat v květnu 2020 (místo bude dodatečně upřesněno).
• Přihlášky přijímá Ing. Taťana Holoušová, CSc. (B505, holousova@fsv.cvut.cz)
• Rozhodne datum je datum, kdy student přestává být studentem vysoké školy. Aby se student mohl zúčastnit SVOČ, musí práci napsat a odevzdat jako student.
• Na webových stránkách fakulty a v aktualitách fakulty jsou již prezentovány prvotní informace o studentské soutěže SVOČ, status soutěže
• Šablona pro zpracování soutěžních prací: DOC PDF.

Pokyny pro soutěžící:
• Rozsah jednotlivých prací je maximálně 20 stran textu včetně příloh (písmo Arial 12pt, řádkování jednoduché, nadpisy 14pt bold, nad nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, odstavec s odsazením 1,25, mezi odstavci bez mezery). Titulní strana s logem podle vzoru na www.fsv.cvut.cz/svoc/. Na začátku obsah, na další straně anotace v mateřském jazyce a v anglickém s celkovým rozsahem max. 20 řádků. Práci je třeba připravit v elektronické podobě ve formátu pdf a též 1x vytisknout a svázat (stačí měkká, rychlá vazba). Práce ve formátu pdf zasílejte na adresu Holousova@fsv.cvut.cz.
• Lokální kolo soutěže SVOČ, resp. prezentace práce se bude konat koncem dubna 2020 (termín bude dodatečně upřesněn) na Fakultě stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 v maximální délce 10 minut.

Technický čtvrtek - přednáška prof. Jiřího Bartáka na téma “Pozoruhodné havárie podzemních staveb”

22. 10. 2019 v 14.37

Srdečně všechny zveme na přednášku prof. Bartáka “Pozoruhodné havárie podzemních staveb”, která se koná 24.10.2019  od 13:00 v prostorách čítárny.

Pozvánka na seminář ČAIG a katedry geotechniky 03.06.2019

21. 5. 2019 v 13.40

Srdečně zveme na seminář, který proběhne 03.06.2019 od 16:00 hod v místnosti B-574. Přednášet bude Ing. Jaroslav Havelka z firmy TPA ČR, s.r.o.  na téma “ČSN 16907-4 Zemní práce. Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy”

Technický čtvrtek - přednáška Ing. Herzy na téma “Katastrofáloní poruchy kalových hrází v Brazílii”

29. 4. 2019 v 8.40

Srdečně zveme na přednášku našeho doktoranda Ing. Herzy “Katastrofální poruchy kalových hrází v Brazílii”, která se v rámci Technických čtvrtků koná 02.05.2019 od 13:00 hod v prostorách Čítárny.

Pozvánka na seminář ČAIG a katedry geotechniky 06.05.2019

v 8.28

Srdečně zveme na seminář, který proběhne 06.05.2019 od 16:00 hod v místnosti B-574. Přednášet bude doc. RNDr. František Kresta, Ph.D. z firmy SG Geotechnika, a.s. na téma “Využití druhotných materiálů při zemních pracích”

Smuteční oznámení

17. 4. 2019 v 13.47

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 10. dubna 2019 zemřel náš kolega RNDr. Jan Schröfel smuteční_oznámení

Pozvánka na seminář ČAIG a katedry geotechniky 01.04.2019

27. 3. 2019 v 11.21

Srdečně zveme na seminář, který proběhne 01.04.2019 od 16:00 hod v místnosti B-574. Přednášet bude Petr Slavík z firmy STRIX Chomutov na téma “Využití bezpilotních leteckých prostředků v IG průzkumech a ve stavebnictví”

Nový program seminářů ČAIG a katedry geotechniky

v 10.57

Nový program seminářů na LS akademického roku 2018/2019 Program_LS_2018/2019 pořádaných ve spolupráci České asociace inženýrských geologů a katedry geotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze

Technický čtvrtek - přednáška prof. Bartáka na téma “Zatopené metro”

19. 3. 2019 v 16.05

Srdečně všechny zveme na přednášku prof. Bartáka “Zatopené metro”, která se v rámci Technických čtvrtků koná 21.03.2019 od 13:00 hodin v prostorách Čítárny.