SVOČ 2018

21. 1. 2018 v 13.24

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST

Informace o soutěži pro sekci Geotechnika

Pro školní rok 2017/2018 je vyhlášena fakultní soutěž SVOČ (více informací na www.fsv.cvut.cz/svoc):

Katedra geotechniky vyhlašuje pro sekci č. 7 Geotechnika lokální kolo soutěže na rok 2018.

Soutěžit může každý, kdo je k datu odevzdání práce studentem ČVUT FSv. Přihlášky do soutěže přijímá Ing. T. Holoušová, CSc. (B 505, email: holousova@fsv.cvut.cz) do 28. února 2018. Přihlášení studenti musí odevzdat práci jak vytištěnou, tak ve formátu pdf do 20. dubna 2018 podle šablony, která je na stránkách fakulty FSv a katedry geotechniky. Práce studentů lze konzultovat s pracovníky katedry geotechniky. Soutěž probíhá formou krátké prezentace práce před porotou, výsledky jsou vyhlášeny po poslední prezentaci.

Prvá tři místa budou oceněna finanční odměnou!

O umístění v sekci rozhodne porota složená z pracovníků katedry. Její členové budou oznámeni dodatečně.

Všeobecné informace:

 • Statut soutěže, vyhlášení fakultní soutěže je na www.fsv.cvut.cz/svoc/.
 • O průběhu minulých ročníků se můžete informovat na www.fsv.cvut.cz/svoc
 • Mezinárodní československé kolo soutěže se bude konat v květnu 2018 (místo bude dodatečně upřesněno)
 • Přihlášky přijímá Ing. Taťana Holoušová, CSc. (B505, holousova@fsv.cvut.cz)
 • Rozhodne datum je datum, kdy student přestává být studentem vysoké školy. Aby se student mohl zúčastnit SVOČ, musí práci napsat a odevzdat jako student. Přednést ji už může v rámci soutěže i s titulem Ing.
 • Na webových stránkách fakulty a v aktualitách fakulty jsou již prezentovány prvotní informace o studentské soutěže SVOČ, status soutěže
 • Šablona pro zpracování soutěžních prací: DOC PDF.

Pokyny pro soutěžící:

 • Rozsah jednotlivých prací je maximálně 20 stran textu včetně příloh (písmo Arial 12pt, řádkování jednoduché, nadpisy 14pt bold, nad nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, odstavec s odsazením 1,25, mezi odstavci bez mezery). Titulní strana s logem podle vzoru na www.fsv.cvut.cz/svoc/. Na začátku obsah, na další straně anotace v mateřském jazyce a v anglickém s celkovým rozsahem max. 20 řádků. Práci je třeba připravit v elektronické podobě ve formátu pdf a též 1x vytisknout a svázat (stačí měkká, rychlá vazba). Práce ve formátu pdf zasílejte na adresu Holousova@fsv.cvut.cz.
 • Lokální kolo soutěže SVOČ, resp. prezentace práce se bude konat koncem dubna 2018 (termín bude dodatečně upřesněn) na Fakultě stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 v maximální délce 10 minut.

Seminář ČAIG a katedry geotechniky

30. 11. 2017 v 8.46

Dne 4.12. v 16:00 v B 574 se koná další seminář ze seriálu pořádaného ve spolupráci ČAIG a katedry geotechniky. Zástupci České geologické služby přinesou informace o novém metodickém pokynu.

Plán seminářů ČAIG a Katedry geotechniky ČVUT v Praze

3. 11. 2017 v 13.09

V sekci Odkazy byl aktualizován program seminářů na akademický rok 2017/2018 pořádaných ve spolupráci České asociace inženýrských geologů a Katedry geotechniky ČVUT v Praze.

SVOČ 2017

26. 1. 2017 v 10.36

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST

Informace o soutěži pro sekci Geotechnika

Pro školní rok 2016/2017 vyhlásila děkanka prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. fakultní soutěž SVOČ (více informací na www.fsv.cvut.cz/svoc):

Katedra geotechniky vyhlašuje pro sekci č. 7 Geotechnika lokální kolo soutěže na rok 2017.

Soutěžit může každý, kdo je k datu odevzdání práce studentem ČVUT FSv. Přihlášky do soutěže přijímá Ing. T. Holoušová, CSc. (B 505, email: holousova@fsv.cvut.cz) do 28. února 2017. Přihlášení studenti musí odevzdat práci jak vytištěnou, tak ve formátu pdf do 18. dubna 2017 podle šablony, která je na stránkách fakulty FSv a katedry geotechniky. Práce studentů lze konzultovat s pracovníky katedry geotechniky. Soutěž probíhá formou krátké prezentace práce před porotou, výsledky jsou vyhlášeny po poslední prezentaci.

Prvá tři místa budou vedle věcné ceny oceněna finanční odměnou:

1. místo 7 000 Kč

2. místo 5 000 Kč

3. místo 3 000 Kč

O umístění v sekci rozhodne porota složená z pracovníků katedry. Její členové budou oznámeni dodatečně.

Všeobecné informace:

 • Statut soutěže, vyhlášení fakultní soutěže je na www.fsv.cvut.cz/svoc/.
 • O průběhu minulých ročníků se můžete informovat na www.fsv.cvut.cz/svoc
 • Mezinárodní československé kolo soutěže se bude konat v květnu 2017 (místo bude dodatečně upřesněno)
 • Přihlášky přijímá Ing. Taťana Holoušová, CSc. (B505, holousova@fsv.cvut.cz)
 • Rozhodne datum je datum, kdy student přestává být studentem vysoké školy. Aby se student mohl zúčastnit SVOČ, musí práci napsat a odevzdat jako student. Přednést ji už může v rámci soutěže i s titulem Ing.
 • Na webových stránkách fakulty a v aktualitách fakulty jsou již prezentovány prvotní informace o studentské soutěže SVOČ, status soutěže
 • Šablona pro zpracování soutěžních prací: DOC PDF.

Pokyny pro soutěžící:

 • Rozsah jednotlivých prací je maximálně 20 stran textu včetně příloh (písmo Arial 12pt, řádkování jednoduché, nadpisy 14pt bold, nad nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, odstavec s odsazením 1,25, mezi odstavci bez mezery). Titulní strana s logem podle vzoru na www.fsv.cvut.cz/svoc/2011. Na začátku obsah, na další straně anotace v mateřském jazyce a v anglickém s celkovým rozsahem max. 20 řádků. Práci je třeba připravit v elektronické podobě ve formátu pdf a též 1x vytisknout a svázat (stačí měkká, rychlá vazba). Práce ve formátu pdf zasílejte na adresu Holousova@fsv.cvut.cz.
 • Lokální kolo soutěže SVOČ, resp. prezentace práce se bude konat v druhé polovině dubna 2017 (termín bude dodatečně upřesněn) na Fakultě stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 v maximální délce 10 minut.

Aktualizované nabídky projektů, bakalářských a diplomových prací

10. 11. 2015 v 22.33

 Nabídky projektů, Bc. (bakalářských) a Mgr. (diplomových) prací na katedře geotechniky

více info v dokumentu (AKTUALIZOVÁNO!)

Nabídka jednoho místa studentské vědecké síly na katedře geotechniky

23. 9. 2015 v 15.33

Nabídka jednoho místa studentské vědecké síly na katedře geotechniky

Info v dokumentu

Nabídka magisterského studia ve Štýrském Hradci v Rakousku

5. 6. 2015 v 8.11

Katedra geotechniky navázala úzkou spolupráci s geotechnicky zaměřenými subjekty v rakouském Štýrském Hradci, jehož výsledkem je možnost studovat tamní magisterský obor se získáním mezinárodně uznávaného titulu MSc.

Bližší informace zde nebo u ing. Záleského (B506).

SVOČ 2015

20. 1. 2015 v 16.46

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST

Informace o soutěži pro sekci Geotechnika

Pro školní rok 2014/2015 vyhlásila děkanka prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. fakultní soutěž SVOČ (více informací na www.fsv.cvut.cz/svoc):

Katedra geotechniky vyhlašuje pro sekci č. 7 Geotechnika lokální kolo soutěže na rok 2015.

Soutěžit může každý, kdo je k datu odevzdání práce studentem ČVUT FSv. Přihlášky do soutěže přijímá Ing. T. Holoušová, CSc. (B 505, email: holousova@fsv.cvut.cz) do 28. února 2015. Přihlášení studenti musí odevzdat práci jak vytištěnou, tak ve formátu pdf do 17. dubna 2015 podle šablony, která je na stránkách fakulty FSv a katedry geotechniky. Práce studentů lze konzultovat s pracovníky katedry geotechniky. Soutěž probíhá formou krátké prezentace práce před porotou, výsledky jsou vyhlášeny po poslední prezentaci.

Prvá tři místa budou vedle věcné ceny oceněna finanční odměnou:

1. místo 7 000 Kč

2. místo 5 000 Kč

3. místo 3 000 Kč

O umístění v sekci rozhodne porota  složená z pracovníků katedry. Její členové budou oznámeni dodatečně.

Všeobecné informace:

 • Statut soutěže, vyhlášení fakultní soutěže je na www.fsv.cvut.cz/svoc/.
 • O průběhu minulých ročníků se můžete informovat na www.fsv.cvut.cz/svoc
 • Mezinárodní československé kolo soutěže se bude konat v květnu 2015 (termín a místo bude dodatečně upřesněn)
 • Přihlášky přijímá Ing. Taťana Holoušová, CSc. (B505, holousova@fsv.cvut.cz)
 • Mezi bakaláři a magistry nebude činěno rozdílu, rozhodující je kvalita práce.
 • Rozhodne datum je datum, kdy student přestává být studentem vysoké školy. Aby se student mohl zúčastnit SVOČ, musí práci napsat a odevzdat jako student. Přednést ji už může v rámci soutěže i s titulem Ing.
 • Na webových stránkách fakulty a v aktualitách fakulty jsou již prezentovány prvotní informace o studentské soutěže SVOČ, status soutěže
 • Šablona pro zpracování soutěžních prací: DOC PDF.

Pokyny pro soutěžící:

 • Rozsah jednotlivých prací je maximálně 20 stran textu včetně příloh (písmo Arial 12pt, řádkování jednoduché, nadpisy 14pt bold, nad nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, odstavec s odsazením 1,25, mezi odstavci bez mezery). Titulní strana s logem podle vzoru na www.fsv.cvut.cz/svoc/2011. Na začátku obsah, na další straně anotace v mateřském jazyce a v anglickém s celkovým rozsahem max. 20 řádků. Práci je třeba připravit v elektronické podobě ve formátu pdf a též 1x vytisknout a svázat (stačí měkká, rychlá vazba). Práce ve formátu pdf zasílejte na adresu Holousova@fsv.cvut.cz.
 • Fakultní kolo soutěže SVOČ, resp. prezentace práce se bude konat dne 28.4.2015 ve 14.00 v místnosti B574 Fakulty stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 v maximální délce 10 minut.

Soutěž o nejlepší závěrečnou práci roku 2014 zaměřenou na řešení geotechnických úloh

19. 5. 2014 v 17.56

Společnosti Fine, výrobce stavebního softwaru a Mott MacDonald CZ, inženýrská, projektová a poradenská společnost, vyhlašují 8. ročník soutěže o nejlepší závěrečnou práci roku 2014 zaměřenou na řešení geotechnických úloh

 

Autoři vítězných prací budou oceněni finanční odměnou

v kategorii bakalářské práce

1. místo 10 000 Kč

2. místo 5 000 Kč

3. místo 2 500 Kč

v kategorii diplomové práce

1. místo 20 000 Kč

2. místo 10 000 Kč

3. místo 5 000 Kč

Podrobné informace k soutěži, pravidla, seznam podkladů a přihlášku do soutěže naleznete na internetových stránkách společnosti FINE nebo Mott McDonald

SVOČ 2014

29. 11. 2013 v 17.33

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST

Informace o soutěži pro sekci Geotechnika

Pro školní rok 2013/2014 vyhlásila děkanka prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. fakultní soutěž SVOČ (více informací na www.fsv.cvut.cz/svoc):

Katedra geotechniky vyhlašuje pro sekci č. 7 Geotechnika lokální kolo soutěže na rok 2014.

Soutěžit může každý, kdo je k datu odevzdání práce studentem ČVUT FSv. Přihlášky do soutěže přijímá Ing. T. Holoušová, CSc. (B 505, email: holousova@fsv.cvut.cz) do 28. února 2014. Přihlášení studenti musí odevzdat práci jak vytištěnou, tak ve formátu pdf do 17. dubna 2014 podle šablony, která je na stránkách fakulty FSv a katedry geotechniky. Práce studentů lze konzultovat s pracovníky katedry geotechniky. Soutěž probíhá formou krátké prezentace práce před porotou, výsledky jsou vyhlášeny po poslední prezentaci.

Prvá tři místa budou vedle věcné ceny oceněna finanční odměnou:

1. místo 7 000 Kč

2. místo 5 000 Kč

3. místo 3 000 Kč

O umístění v sekci rozhodne porota  složená z pracovníků katedry. Její členové budou oznámeni dodatečně.

Všeobecné informace:

 • Statut soutěže, vyhlášení fakultní soutěže je na www.fsv.cvut.cz/svoc/.
 • O průběhu minulých ročníků se můžete informovat na www.fsv.cvut.cz/svoc
 • Mezinárodní československé kolo soutěže se bude konat v květnu 2014 (termín a místo bude dodatečně upřesněn)
 • Přihlášky přijímá Ing. Taťana Holoušová, CSc. (B505, holousova@fsv.cvut.cz)
 • Mezi bakaláři a magistry nebude činěno rozdílu, rozhodující je kvalita práce.
 • Rozhodne datum je datum, kdy student přestává být studentem vysoké školy. Aby se student mohl zúčastnit SVOČ, musí práci napsat a odevzdat jako student. Přednést ji už může v rámci soutěže i s titulem Ing.
 • Na webových stránkách fakulty a v aktualitách fakulty jsou již prezentovány prvotní informace o studentské soutěže SVOČ, statut soutěže, šablona pro zpracování soutěžních prací: http://www.fsv.cvut.cz/svoc/index.php.

Pokyny pro soutěžící:

 • Rozsah jednotlivých prací je maximálně 20 stran textu včetně příloh (písmo Arial 12pt, řádkování jednoduché, nadpisy 14pt bold, nad nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, odstavec s odsazením 1,25, mezi odstavci bez mezery). Titulní strana s logem podle vzoru na www.fsv.cvut.cz/svoc/2011. Na začátku obsah, na další straně anotace v mateřském jazyce a v anglickém s celkovým rozsahem max. 20 řádků. Práci je třeba připravit v elektronické podobě ve formátu pdf a též 1x vytisknout a svázat (stačí měkká, rychlá vazba). Práce ve formátu pdf zasílejte na adresu Holousova@fsv.cvut.cz.
 • Lokální kolo soutěže SVOČ, resp. prezentace práce se bude konat dne 24.dubna 2014 v místnosti B574 Fakulty stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 v maximální délce 10 minut.