Přednáška prof. Bartáka

8. 2. 2019 v 10.38

V rámci “Technických čtvrtků” pořádaných Fakultou stavební Vás zveme na přednášku prof. Bartáka, která se koná 21.03.2019, na téma “Příčiny zatopení metra při povodni v r. 2002″. Přednáška proběhne v prostorách Čítárny od 13:00 hodin.

SVOČ 2019

21. 1. 2018 v 13.24

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST

Informace o soutěži pro sekci Geotechnika

Pro akademický rok 2018/2019 je vyhlášena fakultní soutěž SVOČ (více informací na www.fsv.cvut.cz/svoc):

Katedra geotechniky vyhlašuje pro sekci č. 7 Geotechnika lokální kolo soutěže na rok 2019.

Soutěžit může každý, kdo je k datu odevzdání práce studentem ČVUT FSv. Přihlášky do soutěže přijímá Ing. T. Holoušová, CSc. (B-505, email: holousova@fsv.cvut.cz) do 28. února 2019. Přihlášení studenti musí odevzdat práci jak vytištěnou, tak ve formátu pdf do 20. dubna 2019 podle šablony, která bude zveřejněna na stránkách fakulty FSv a katedry geotechniky. Práce studentů lze konzultovat s pracovníky katedry geotechniky. Soutěž probíhá formou krátké prezentace práce před porotou, výsledky jsou vyhlášeny po poslední prezentaci.

Prvá tři místa budou oceněna finanční odměnou!

O umístění v sekci rozhodne porota složená z pracovníků katedry. Její členové budou oznámeni dodatečně.

Všeobecné informace:

  • Statut soutěže, vyhlášení fakultní soutěže je na www.fsv.cvut.cz/svoc/.
  • O průběhu minulých ročníků se můžete informovat na www.fsv.cvut.cz/svoc
  • Mezinárodní česko-slovenské kolo soutěže se bude konat v květnu 2019 (místo bude dodatečně upřesněno).
  • Přihlášky přijímá Ing. Taťana Holoušová, CSc. (B-505, holousova@fsv.cvut.cz).
  • Rozhodne datum je datum, kdy student přestává být studentem vysoké školy. Aby se student mohl zúčastnit SVOČ, musí práci napsat a odevzdat jako student.
  • Na webových stránkách fakulty a v aktualitách fakulty budou prezentovány informace o studentské soutěže SVOČ, status soutěže a další.
  • Šablona pro zpracování soutěžních prací: na požádání u Ing. Holoušové.

Pokyny pro soutěžící:

  • Rozsah jednotlivých prací je maximálně 20 stran textu včetně příloh (písmo Arial 12pt, řádkování jednoduché, nadpisy 14pt bold, nad nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, odstavec s odsazením 1,25, mezi odstavci bez mezery). Titulní strana s logem podle vzoru na www.fsv.cvut.cz/svoc/. Na začátku práce je obsah, na další straně anotace v českém/slovenském jazyce a v anglickém s celkovým rozsahem max. 20 řádků. Práci je třeba připravit v elektronické podobě ve formátu pdf a též 1x vytisknout a svázat (stačí měkká, rychlá vazba). Práce ve formátu pdf zasílejte na adresu holousova@fsv.cvut.cz.
  • Lokální kolo soutěže SVOČ, resp. prezentace práce se bude konat koncem dubna 2019 (termín bude dodatečně upřesněn) na Fakultě stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 v maximální délce 10 minut.

Seminář ČAIG a katedry geotechniky

30. 11. 2017 v 8.46

Dne 04.03.2019 v 16:00 v B 574 (5.patro, Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6) se koná další seminář ze seriálu pořádaného ve spolupráci ČAIG a katedry geotechniky. Na programu je přednáška prof. Matouše Hilara o zajímavostech z ražeb tunelů. Zájemci o tuto problematiku jsou srdečně zváni.

Plán seminářů ČAIG a Katedry geotechniky ČVUT v Praze

3. 11. 2017 v 13.09

V sekci Odkazy byl aktualizován Program 2018/2019 seminářů na akademický rok 2018/2019 pořádaných ve spolupráci České asociace inženýrských geologů a Katedry geotechniky ČVUT v Praze.

Aktualizované nabídky projektů, bakalářských a diplomových prací

10. 11. 2015 v 22.33

Nabídky projektů, Bc. (bakalářských) a Mgr. (diplomových) prací na katedře geotechniky

Témata bc./dipl. prací

Soutěž o nejlepší závěrečnou práci roku 2014 zaměřenou na řešení geotechnických úloh

19. 5. 2014 v 17.56

Společnosti Fine, výrobce stavebního softwaru a Mott MacDonald CZ, inženýrská, projektová a poradenská společnost, vyhlašují 8. ročník soutěže o nejlepší závěrečnou práci roku 2014 zaměřenou na řešení geotechnických úloh

 

Autoři vítězných prací budou oceněni finanční odměnou

v kategorii bakalářské práce

1. místo 10 000 Kč

2. místo 5 000 Kč

3. místo 2 500 Kč

v kategorii diplomové práce

1. místo 20 000 Kč

2. místo 10 000 Kč

3. místo 5 000 Kč

Podrobné informace k soutěži, pravidla, seznam podkladů a přihlášku do soutěže naleznete na internetových stránkách společnosti FINE nebo Mott McDonald

KATALOG DRUHOTNÝCH MATERIÁLŮ

23. 1. 2013 v 12.35

Mezi odkazy přibyl link na stránku věnovanou základním informacím týkajících se způsobu využití recyklovaných materiálů a vedlejších produktů v zemních tělesech nebo v konstrukčních vrstvách dopravních staveb v ČR i ostatních zemích EU.

KATALOG DRUHOTNÝCH MATERIÁLŮ 

Národní příloha k Eurokódu EC7

1. 11. 2012 v 10.37

Katedra geotechniky se aktivně zapojuje do jednání o podobě Národní přílohy k celoevropské normě EC7.

Zde lze nalézt hierarchisky seřazené připomínky dotčených subjektů k textu národní přílohy: Připomínky k textu NP

Klasifikaci hornin pro ražbu TBM

11. 10. 2012 v 11.07

Na osobních stránkách doc. Prušky je možné stáhnout šikovný software pro klasifikaci hornin pro ražbu TBM.

http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=154

2. ročník soutěže o Cenu profesora Zdeňka J. Bažanta

12. 6. 2012 v 10.05

Česká geotechnická společnost ČSSI a katedra geotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze vyhlašují 2. ročník soutěže o Cenu profesora Zdeňka J. Bažanta za přínos k rozvoji geotechniky za rok 2012.

Vyhlášení ceny

Status ceny prof. Bažanta

Přihláška do soutěže