SVOČ 2021 - Fakultní kolo sekce geotechnika

6. 4. 2021 v 11.03

Fakultní kolo SVOČ se bude konat 27.04.2021 od 10 hodin. Komise v sestavě doc. Záleský, Ing. Salák a Ing. Kos bude zasedat online na MS Teams, propojení bude mít na starosti doc. Záleský.

SVOČ 2021

18. 1. 2021 v 13.48

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST

Informace o soutěži pro sekci Geotechnika

Pro akademický rok 2020/2021 je vyhlášena fakultní soutěž SVOČ (více informací bude postupně zveřejňováno na  www.fsv.cvut.cz/svoc

Katedra geotechniky vyhlašuje pro sekci č. 7 Geotechnika lokální kolo soutěže na rok 2021.

Soutěžit může každý, kdo je k datu odevzdání práce studentem ČVUT FSv. Přihlášky do soutěže přijímá Ing. T. Holoušová, CSc. (B-505, email: holousova@fsv.cvut.cz) do 28. února 2021. Přihlášení studenti musí odevzdat práci jak vytištěnou, tak ve formátu pdf do 20. dubna 2021 podle šablony, která je na stránkách fakulty FSv a katedry geotechniky. Práce studentů lze konzultovat s pracovníky katedry geotechniky. Soutěž probíhá formou krátké prezentace práce před porotou, výsledky jsou vyhlášeny po poslední prezentaci.

 Upozornění:

Pokud v době konání fakultního kola SVOČ bude pokračovat nouzový stav provozu a nebude obnovena kontaktní výuka na FSv ČVUT v Praze, proběhne soutěž (prezentace soutěžících) on-line pomocí MS TEAMS, upřesnění bude včas oznámeno na stránkách katedry a zasláno soutěžícím a porotě emailem.

Prvá tři místa budou oceněna finanční odměnou!

O umístění v sekci rozhodne porota složená z pracovníků katedry. Její členové budou oznámeni dodatečně.

 

Všeobecné informace:

  • O průběhu minulých ročníků se můžete informovat na www.fsv.cvut.cz/svoc
  • Mezinárodní česko-slovenské kolo soutěže se bude konat v květnu 2021 (místo bude dodatečně upřesněno).
  • Přihlášky přijímá Ing. Taťána Holoušová, CSc. (B-505, holousova@fsv.cvut.cz)
  • Rozhodne datum je datum, kdy student přestává být studentem vysoké školy. Aby se student mohl zúčastnit SVOČ, musí práci napsat a odevzdat jako student.
  • Na webových stránkách fakulty a v aktualitách fakulty jsou již prezentovány prvotní informace o studentské soutěže SVOČ, status soutěže
  • Šablona pro zpracování soutěžních prací: DOC PDF

Pokyny pro soutěžící:

      · Rozsah jednotlivých prací je maximálně 20 stran textu včetně příloh (písmo Arial 12pt, řádkování jednoduché, nadpisy 14pt bold, nad nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, odstavec s odsazením 1,25, mezi odstavci bez mezery). Titulní strana s logem podle vzoru na www.fsv.cvut.cz/svoc/. Na začátku obsah, na další straně anotace v mateřském jazyce a v anglickém s celkovým rozsahem max. 20 řádků. Práci je třeba připravit v elektronické podobě ve formátu pdf a též 1x vytisknout a svázat (stačí měkká, rychlá vazba). Práce ve formátu pdf zasílejte na adresu Holousova@fsv.cvut.cz.

  • Lokální kolo soutěže SVOČ, resp. prezentace práce se bude konat koncem dubna 2021 (termín bude dodatečně upřesněn) na Fakultě stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 v maximální délce 10 minut.

Aktualizace témat závěrečných prací

21. 10. 2020 v 20.24

Byly aktualizovány témata závěrečných prací pro akademický rok 2020/2021

INFORMACE Z PLATFORMY ELGIP

22. 2. 2019 v 10.00

Na tomto odkazu najdete informace o poslední činnosti ELGIP.
ELGIP Position Paper