Nový program seminářů ČAIG a katedry geotechniky

Nový program seminářů na LS akademického roku 2018/2019 Program_LS_2018/2019 pořádaných ve spolupráci České asociace inženýrských geologů a katedry geotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze