SVOČ 2020

 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST

 Informace o soutěži pro sekci Geotechnika

Pro akademický rok 2019/2020 je vyhlášena fakultní soutěž SVOČ (více informací na www.fsv.cvut.cz/svoc):

Katedra geotechniky vyhlašuje pro sekci č. 7 Geotechnika lokální kolo soutěže na rok 2020. Soutěžit může každý, kdo je k datu odevzdání práce studentem ČVUT FSv. Přihlášky do soutěže přijímá Ing. T. Holoušová, CSc. (B 505, email: holousova@fsv.cvut.cz) do 28. února 2020. Přihlášení studenti musí odevzdat práci jak vytištěnou, tak ve formátu pdf do 20. dubna 2020 podle šablony, která je na stránkách fakulty FSv a katedry geotechniky. Práce studentů lze konzultovat s pracovníky katedry geotechniky. Soutěž probíhá formou krátké prezentace práce před porotou, výsledky jsou vyhlášeny po poslední prezentaci.

První tři místa budou oceněna finanční odměnou!

O umístění v sekci rozhodne porota složená z pracovníků katedry. Její členové budou oznámeni dodatečně.

Všeobecné informace:
• Statut soutěže, vyhlášení fakultní soutěže je na www.fsv.cvut.cz/svoc/.
• O průběhu minulých ročníků se můžete informovat na www.fsv.cvut.cz/svoc
• Mezinárodní česko-slovenské kolo soutěže se bude konat v květnu 2020 (místo bude dodatečně upřesněno).
• Přihlášky přijímá Ing. Taťana Holoušová, CSc. (B505, holousova@fsv.cvut.cz)
• Rozhodne datum je datum, kdy student přestává být studentem vysoké školy. Aby se student mohl zúčastnit SVOČ, musí práci napsat a odevzdat jako student.
• Na webových stránkách fakulty a v aktualitách fakulty jsou již prezentovány prvotní informace o studentské soutěže SVOČ, status soutěže
• Šablona pro zpracování soutěžních prací: DOC PDF.

Pokyny pro soutěžící:
• Rozsah jednotlivých prací je maximálně 20 stran textu včetně příloh (písmo Arial 12pt, řádkování jednoduché, nadpisy 14pt bold, nad nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, odstavec s odsazením 1,25, mezi odstavci bez mezery). Titulní strana s logem podle vzoru na www.fsv.cvut.cz/svoc/. Na začátku obsah, na další straně anotace v mateřském jazyce a v anglickém s celkovým rozsahem max. 20 řádků. Práci je třeba připravit v elektronické podobě ve formátu pdf a též 1x vytisknout a svázat (stačí měkká, rychlá vazba). Práce ve formátu pdf zasílejte na adresu Holousova@fsv.cvut.cz.
• Lokální kolo soutěže SVOČ, resp. prezentace práce se bude konat koncem dubna 2020 (termín bude dodatečně upřesněn) na Fakultě stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 v maximální délce 10 minut.