SVOČ 2020 - výsledky fakultního kola

Zde jsou výsledky fakultního kola SVOČ 2020, které se konalo 5.5.2020.  Děkujeme všem zúčastněným.

1. místo
Ondřej Rejnek a Aleš Mezera Studie proveditelnosti výstavby metra

2. místo
Jaroslav Pajdučák Integrovaný most

3. místo
Bc. Michal Lavko Digitálne nástroje pre projektovanie podzemných stavieb

4. až 5. místo - bez rozlišení umístění:

Kateřina Kratochvílová Porovnání klasických metod stanovení zatížení ostění

Bc. Šarlota Dušková Návrh modelů gabionových konstrukcí k testování jejich odolnosti při zatěžování