Projekt D

V této oblasti na katedře působí následující:

zaměstnanci:

doc. Dr. Ing. Jan Pruška  garant předmětu

předmět:

Projekt D na katedře geotechniky je profesně zaměřený. Zadání projektu je individuální a většinou se týká zpracování dílčí části projektové dokumentace vybrané části dopravní stavby či řešení vybraného geotechnického problému vztahujícího se k dopravním stavbám. Dle zájmu studenta je dokumentace zpracovávána s různě velkými podíly jednotlivých profesí (na řešení projektu může spolupracovat i jiná katedra - v redukovaném rozsahu). Zaměřením projektu může být např. návrh zemního tělesa, řešení pažících konstrukcí včetně statického posouzení, řešení stability svahu v okolí dopravních staveb, návrh portálu tunelu, posouzení řezu dopravní podzemní stavby (podzemní garáže, silniční tunel apod.), založení mostní mostu apod. Náplní projektu mohou být také technologické úlohy - vyhodnocení IG průzkumu včetně zatřídění zemin, teoretický návrh pražcového podloží apod. Student na závěr projektu přednese hlavní rysy své práce pomocí powerpointové prezentace.

Studenti si mohou volit i téma pro závěrečné práce.

Projekt D (YDPJ) YDPJ_požadavky