Výkresová dokumentace

Výkresová dokumentace základových konstrukcí, komentáře:

PZ: Plošné založení - základová patka, pas, rošt, deska

HZ1: Hlubinné základy – mikropiloty

HZ2: Hlubinné základy – piloty

SJ: Svahované stavební jámy

PJ1: Pažené stavební jámy – záporové pažení

PJ2: Pažené stavební jámy – mikrozápory

PJ3: Pažené stavební jámy – štětové stěny

PJ4: Pažené stavební jámy – pilotové stěny

PJ5: Pažené stavební jámy – podzemní stěny

PJ6: Pažené stavební jámy – trysková injektáž

IP: Injektáže v podloží staveb

Tyto studijní podklady vznikly za podpory projektu RPMT 2016 „Příprava studijních podkladů - výkresová dokumentace základových konstrukcí a stavebních jam”. Jedná se o příklady výkresové dokumentace konkrétních základových konstrukcí a stavebních jam, které jsou okomentovány a vysvětleny. Tyto podklady slouží primárně pro studenty 3. a 4. ročníku bakalářských studijních programů Stavební inženýrství (SI) a Civil Engineering (CE).

The design documentation of foundation structures, comments:

SF: Shallow foundations – spread footing foundations, grid foundations, slab foundations

DF1: Deep foundations – micropiles

DF2: Deep foundations – piles

SP: Sloped foundation pits

RS1: Earth retaining structures – soldier pile walls

RS2: Earth retaining structures – microrider bracing

RS3: Earth retaining structures – sheet pile walls

RS4: Earth retaining structures – pile walls

RS5: Earth retaining structures – diaphragm walls

RS6: Earth retaining structures – jet grouting

JG: Jet grouting – underpinning of existing foundations

These study materials were prepared with a support of grant project RPMT 2016 “The preparation of study materials - design documentation of foundation structures and foundation pits”. There are examples of design documentation of foundation structures and foundation pits with comments and explanation. These materials are intended mainly for students of 3rd and 4th year of bachelor study programs Stavebni inzenyrstvi (SI) and Civil Engineering (CE).