Mechanika hornin a Podzemní stavby

V této oblasti na kateře působí :

zaměstnanci:

prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. - výuka předmětů PSMH, YZAL, XZAL, YMPK

Ing. Alexandr Butovič, Ph.D. - výuka předmětů YMPK

Ing. Linda Černá Vydrová, Ph.D. - výuka předmětů ZPS

Ing. Jan Kos, CSc. -  výuka předmětů ZPS

doc. Dr.Ing. Jan Pruška - výuka předmětů YPZU, ZPS

prof. Ing. Matouš Hilar M.Sc., Ph.D., CEng., MICE - výuka předmětů PSMH, NVP, DZH

z katedry K 220 (Centrum experimentální geotechniky):

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.  - výuka předmětu ZPS

doktorandi:

Ing. Jan Ježek - výuka předmětů PSMH

Předměty

Destrukční práce ve stavebnictví (YDPS, XDPS)

Zakládání a podzemní stavby (ZPS)  ZPS_přednáška ZPS_cvičení

Mechanika podzemních konstrukcí (YMPK)  YMPK_přednáška_cvičení YMPK_přednáška_cvičení_LS19/20

Mechanika podzemních staveb Z (MPS)

Mechanika podzemních staveb KD (MPSK)

Podzemní stavby a mechanika hornin (PZMH, PSMH)  PSMH_přednáška PSMH_cvičení

Podzemní urbanismus (XPZU, YPZU) YPZU_přednáška_cvičení YPZU_přednáška_cvičení_LS19/20

Těžba a úprava surovin (TUS)

Výpočty podzemních konstrukcí (XVPZ, YVPZ) YVPZ_cvičení

Základy lomařství (YZAL, XZAL) ZAL_přednáška_cvičení YZAL_přednáška_cvičení_LS19/20

Podklady pro cvičení

Webové kurzy