Mechanika zemin a Zakládání staveb

V této oblasti na katedře působí následující:

zaměstnanci: 

Ing. Alexandr Butovič, Ph.D. - výuka předmětů GET, MZA

Ing. Linda Černá Vydrová, Ph.D. - výuka předmětů GET

Ing. Taťana Holoušová, CSc. - výuka předmětů ZS01, ZSVV,ZSVT, GEMZ

doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. - výuka předmětů ZS01, MZA

Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. - výuka předmětů ZS01,ZS02, MZA

Ing. Jan Kos, CSc. - výuka předmětů GET, ZS02, FS02, ZSVV, ZSH(Zakládání staveb)

Ing. Jiří Košťál, Ph.D. - výuka předmětů GEMZ

doc. Ing. Jan Masopust, CSc. - výuka předmětů ZS01, ZS02, ZSVT, GET

doc. Dr. Ing. Jan Pruška - výuka předmětů GET, DYGK

Ing. Jan Salák, CSc. - výuka předmětů GEMZ, YVZK, XVZK, ZSVT, ZS01, YZKS

Ing. Daniel Turanský - výuka předmětů YVZK

prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. - výuka předmětů GEMZ, YZKS, YGZP, XGZP

doc. Ing. Jan Záleský, CSc. - výuka předmětů GSM, FS01, FS02, YGEM

Ing. Alena Zemanová, Ph.D. - výuka předmětů GM2l

doktorandi:

Ing. Jiří Herza, MSc. - výuka předmětů MZA, FS01

Ing. Zdeněk Šiška - výuka předmětů MZA, GEMZ

Předměty

Aplikovaná geotechnika (APGG)

Geotechnika a životní prostředí (YGZP, XGZP) YGZP_přednáška

Mechanika zemin (MEZE)

Geologie a mechanika zemin (GEMZ) GEMZ-MZ_přednáška GEMZ-MZ_cvičení GEMZ-MZ_cvičení_5příkladů GEMZ_MZ_přednáška_ZS GEMZ_cvičení_ZS GEMZ_MZ_cvičení_LS19/20_Košťál GEMZ_MZ_cvičení_LS19/20_Holoušová GEMZ_MZ_cvičení_LS19/20_Šiška

Mechanika zemin a zakládání staveb (MZA)   MZA_přednáška MZA_cvičení MZA_přednáška_LS19/20 MZA_cvičení_LS19/20_Butovič MZA_cvičení_LS19/20_ČernáVydrová MZA_cvičení_LS19/20_Šiška

Soil mechanics (SOME)

Geology and Soil mechanics (GSM) GSM_SM_prednaska_cviceni GSM_MS_requirements

Zakládání staveb (ZSV, ZS1)

Zakládání staveb V (ZSVV) ZSVV_cvičení_ZS

Zakládání staveb T (ZSVT) ZSVT_přednáška ZSVT_cvičení ZSVT_cvičení_ZS ZSVT_přednáška_ZS ZSVT_cvičení_LS19/20_Holoušová

Zakládání staveb 1 (ZS01) ZS01_cvičení ZS01_přednáška otázky_ZS01

Zakládání staveb 2 (ZS02, ZS2) ZS02_přednáška ZS02_cvičení ZS02_přednáška_LS19/20

Zakládání staveb a hydrogeologie (ZSH) ZSH_ZS_přednáška ZSH_ZS_cvičení

Foundations 1 (FOU1)

Foundations 2 (FOU2)

Foundations of Structures 1 (FS01) FS01_prednaska_cviceni FS01_requirements

Foundations of Structures 2 (FS02) FS02_přednáška_cvičení

Geotechnika (GET) GET_přednáška GET_cvičení

Dynamika geotechnických konstrukcí (DYGK)DYKG_přednáška DYKG_cvičení

Geotechnický sofware pro numerické modely (YGSM)

Statika základových konstrukcí (YSZK)

Výpočty základových konstrukcí na počítači (YVZK, XVZK)

Zemní konstrukce (ZEK, YZKS) YZKS_přednáška_cvičení

Podklady pro cvičení

Podklady pro přednášky

Webové kurzy

Okruhy zkouškových otázek z Mechaniky zemin a zakládání staveb (doc. Jettmar)