Geologie, Petrografie, Monitoring

V této oblasti na kateře působí :

zaměstnanci:

Ing. Milan Aue - výuka předmětů YING, GM01(geologie), GEMZ (geologie)

Mgr. Petr Černoch - výuka předmětů GEMZ (geologie)

Ing. Svatoslav Chamra, CSc. - výuka předmětů GEA, XING,YING, XTIG, GEMZ, GM01 (geologie),

doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D. - výuka předmětů GEA

Mgr. Kateřina Kovářová, Ph.D., MBA - výuka předmětů GEMZ (geologie), YKA, GEA, GGO, GSM (Geology)

Mgr. Jakub Kryl - výuka předmětů GEMZ (geologie)

RNDr. Richard Malát, Ph.D. - výuka předmětů GEMZ (geologie), GEA, GM01 (geologie)

Mgr. Ondřej Nol - výuka předmětů ZSH (hydrogeologická část)

Mgr. Adam Podojil - výuka předmětů GM01 (geologie)

RNDr. Tomáš Štor, Ph.D. - výuka předmětů GSM(Geology)

Ing. Jan Záleský, CSc. - výuka předmětů YGEM

Předměty

Geomechanika 1 (GM01) GM01_přednáška_ZS GM01_cvičení_ZS GM01_přednáška_LS19/20 GM01_cvičení_LS19/20

Geologie (GEA, GEO, GEOA) GEA_přednáška GEA_cvičení

Geologie pro geodetické obory (GGO)

Geologie a mechanika zemin (GEMZ) GEMZ-GEO_přednáška GEMZ-GEO_cvičení GEMZ-GEO_přednáška_ZS GEMZ-GEO_cvičení_ZS GEMZ_GEO_přednáška_LS19/20 GEMZ_GEO_cvičení_LS19/20

Geology (GEOE)

Geology and Soil mechanics (GSM)

Geotechnický monitoring (GEMO,YGEM) YGEM_přednáška_cvičení

Hydrogeologie (HYGE)

Zakládání staveb a hydrogeologie (ZSH) ZSH_HYDROGEO_přednáška_ ZSH_cvičení

Kámen v architektuře (YKA) YKA_přednáška_cvičení

Inženýrská geologie (XING, YING) YING_přednáška_cvičení YING_přednáška_cvičení_LS19/20

Laboratorní a polní geotechnická měření (YLPG)

Polní geotechnické zkoušky (PGZ, XPGZ)

Terénní cvičení z IG (XTIG, YTIG, XTCG)

Podklady pro cvičení GEMZ - geologie

Podklady pro cvičení

Webové kurzy

Materiály k distančním přednáškám

Mgr. Jakub Kryl přednáška_magmatika_Kryl minerály1_Kryl magmatity2_Kryl