Oblasti výuky

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K135:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu), mají studenti v rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K135 povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Více nepřítomnosti musí povolit cvičící na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.

 VYBERTE SI Z NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTÍ VÝUKY NA KATEDŘE GEOTECHNIKY

Mechanika hornin a Podzemní stavby

Mechanika zemin a Zakládání staveb 

Geologie, Petrografie, Monitoring

Předmět 135GEMZ - Geologie a Mechanika zemin