Zmena kodovani cestiny Poslední změna 13.5.2020

Stránka geologického pracoviště katedry geotechniky

kniha Co zde můžete nalézt?

    Další aktivity na katedře


Zúčastnili jsme se 45. Fóra pro nerudy, které se konalo 4. - 5.6.2003 v Košicích, jehož hlavní náplní byla problematika nerudních nerostných surovin spojených s neovulkanity východního Slovenska a jehož součástí byla i pěkně připravená exkurze po lokalitách.   (8.6.2003)
Vaše připomínky a návrhy nám prosím zasílejte na níže uvedenou e-mail adresu
Editor: Svatoslav Chamra  -  kontakt: chamra@fsv.cvut.cz