Vítejte na úvodní stránce webových kurzů základů geologie pro studenty
Stavební fakulty ČVUT v Praze.Upozornění:

Materiály zde uvedené jsou určeny pouze jako doplňující informace k předmětu Geologie pro studenty 1. ročníku stavební fakulty.
Nekladou si žádné jiné cíle, nečiní si nárok na úplnost informací a mohou být pro tyto účely prezentovány i zjednodušeně.


Pokud se Vám na naší stránce bude líbit, řekněte to svým spolužákům a přátelům,
pokud budete nespokojeni, napište to nám !
Nyní si můžete vybrat, zda dáte přednost:

Editor: Svatoslav Chamra   Kontakt: chamra@fsv.cvut.cz