Typ stanice: ražená sloupová, přestupní s jedním výstupem a vestibulem
Konstrukce stanice: trojlodní s rozšířenou střední lodí, 18 páry prostupů na nástupiště, ostěním montovaným z litinových dílců a raženými přestupními chodbami na trať A o průměru 5,1 až 9,2 m • řešena s možností výstavby druhého eskalátorového tunelu v prostoru Myslbek nebo Černá růže

Vestibul: podpovrchová čtyřpodlažní železobetonová monolitická konstrukce, z části zastropená předpjatými prefabrikovanými nosníky, založená v jámě pod ochranou kotvených podzemních stěn; má dvě veřejně přístupná podlaží, vestibulové 16,5 m pod terénem a podchodové 5,3 m pod terénem s 5 výstupy na uliční úroveň pevnými schodišti a 4 eskalátory; je spojen s nástupištěm 3 eskalátory o délce 45,12 m na výšku 22,56 m a s podchodem dalšími 3 eskalátory na výšku 11,2 m

  Délka stanice: 109,6 m
  Nástupiště: šířka 16,06 m

  Hloubka středu nástupiště pod terénem: 40,3 m

  Projektant: DP-Metroprojekt Praha, odp. proj. ing. arch. Jarmil Srpa
  Architektonické řešení: ing. arch. Jarmil Srpa • pěší zóna: ing. arch. Miroslav Suchý

  Výtvarná díla:

  • keramický reliéf v podchodu Jungmannova náměstí: ak. soch. Lubomír Šilar
  • keramická stěna ve vestibulu: ak. soch. Helena Samohelová
  • fontánka na náměstí: prof. ak. soch. Jiří Kryštůfek
  • osvětlovací prvky pěší zóny: ak. arch. Michal Flašar
  • fontánka v Havířské ulici: ing. arch. Karel Fořtl, ing. arch. Miroslav Suchý

  Uvedení do provozu: 2. listopadu 1985

  MŮSTEK "B"

  Dekorační kameny

  Obklady boků schodišť a svislých stěn na přestupních chodbách – mramor Sivec,
  podstupnice všech schodišťových stupňů, dlažby a převážná část soklů – žula dolnobřezinská

  Dlažba - žula lipnická a dolnobřezinecká