Typ stanice:ažená pilířová, přestupní
Konstrukce stanice: trojlodní se zkrácenou střední lodí na 69,1 m a devíti páry prostupů na nástupiště: montované ostění zčásti litinové, zčásti železobetonové. Z čela středního tunelu vyražen přestupní eskalátorový tunel o průměru 9,10 m se čtyřmi eskalátory délky 30,7 m na výšku 15,35 m a přestupní chodba, spojená s nástupištěm na trase C dvěma dvojicemi eskalátorů na výšku 6 m

Vestibul: umístěn v podchodu vybudovaném při stavbě trasy C; spojen s nástupištěm eskalátorovým tunelem, zaústěným z boku dvěma příčnými chodbami s pevnými schodišti nad kolejí pravého tunelu na nástupiště stanice; trojice eskalátorů dlouhých 38,8 m překonává výšku 19,4 m

Délka stanice: 108 m
Nástupiště: šířka 20,5 m

Hloubka středu nástupiště pod terénem: 34 m

Projektant: DP-Metroprojekt Praha, odp. proj. ing. Miloš Homol­ka, ing. Jiří Jurnický
Architektonické řešení: ing. arch. Jan Reiterman, dr. ing. arch. Jaroslav Otruba

Výtvarná díla: pamětní deska s reliéfy Prof. Vladimíra Lista a Bohumila Belady ve vestibulu: ak. soch. Josef Kadlčík a ak. soch. Jan Bartoš z roku 1992

Uvedení do provozu: 12. srpna 1978

MUZEUM "A"

Dekorační kameny

Dolní obklady - jugoslávský mramor  Sivec a vápenec Venčac bílý a ruský vápenec Koelga.
Dlažba, obklady stupňů - žula kozárovická, hudčická,šluknovský syenit“ (proterobas), žula sedlčanská