Horniny


Vyvřeliny

Hlubinné

Žilné

Výlevné


Sedimenty

Klastické

Psefity Psamity

Aleurity

Pelity

Chemické

Organogenní


Metamorfity

Tlakově přeměněné

Šokově přeměněné

Regionálně přeměněné