krajina

Zpracoval kolektiv katedry geotechniky
Stavební fakulty ČVUT Praha
v rámci grantového projektu FRVŠ 1937/2004