logo

Novák Pavel, doc. Ing. Ph.D.

Jméno:Novák Pavel, doc. Ing. Ph.D. foto
Funkce:docent 
Linka:7919 
E-mail:pavel.novak.3  
Místnost:A-634 
Konzultační hodiny:--- 
Osobní stránky:http://departments.fsv.cvut.cz/aog/lide/dr-pavel-novak-ing-pavel-novak-ph-d/ 
Vyučuje:

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VÝUKU 102FYI V LETNÍM SEMESTRU 2022/2023


 

Výuka letního semestru probíhá kontaktní formou.  

 

Podrobnější informace k přednáškám a cvičením najdete na záložkách Podklady k přednáškám Podklady ke cvičením.

 

Odkazy na několik informačních zdrojů z oblasti fyziky, kde můžete najít podrobnější informace o problematice řešené v základním kurzu fyziky na FSv ČVUT v Praze:

 

  1. webFyzika (stránky vytvořené na FSv ČVUT pro podporu výuky technické fyziky - většina partií je popsána více do hloubky než je probíráno v základním kurzu 102FYI) 
  2. HyperPhysics (v anglickém jazyce)
  3. Řešené úlohy MFF CUNI (příklady)
  4. Záznam přednášek základního kurzu Fyziky (Mechnaika) na MIT (Massachusetts Institute of Technology) (v anglickém jazyce) - pěkně zpracované přednášky včetně zajímavých pokusů demonstrujících vybrané fyzikální jevy
  5. Záznam přednášek základního kurzu fyziky pro FJFI 
  6. Záznam přednášek základního kurzu fyziky pro FEL

Výše uvedené záznamy přednášek (body 4-6) se obsahově a hloubkou zpracování probírané látky zcela neshodují se základním kurzem fyziky na FSv ČVUT (některá části jsou probírány mnohem více do hloubky s předpokladem znalosti základů vyšší matematiky, některé části jsou probírány méně podrobně nebo zcela chybí). Obecně lze však říci, že v kombinaci s dostupnými základními studijními podklady (doporučená literatura a další podklady) mohou dobře posloužit k lepšímu pochopení dané problematiky.

 


 

102FYI Fyzika

(přednášky k základním kurzu fyziky (mechanika, termodynamika) pro program Stavební inženýrství

Obsah předmětu 102FYI

Typové příklady ke zkoušce z předmětu 102FYI 

Otázky ke zkoušce 102FYI 

102XLTO Laserová technologie a moderní optoelektronika

(přednášky a laboratorní cvičení z laserové techniky, fotonky, optoelektroniky)

 

102FY1 Fyzika 1

(laboratorní cvičení v základním kurzu fyziky (mechanika) pro obor Geodézie a kartografie a Geoinformatika)

 

102FY3 Fyzika 3

(laboratorní cvičení v základním kurzu fyziky (optika, lasery, moderní fyzika, základy kvantové fyziky) pro obor Geodézie a kartografie)

 

102FYZI Fyzika

(cvičení v základním kurzu fyziky (termodynamika, teorie elektromagnetického pole) pro program Stavební inženýrství)

 

102YMES Měření ve stavebnictví

(laboratorní experimenty z kontaktních a bezkontaktních meřicích a diagnostických metod pro testování fyzikálních vlastností materiálů a konstrukcí)

 

102YLMF Lasery a moderní fyzika

(přednášky a laboratorní cvičení z laserové techniky, fotonky, optoelektroniky a moderní fyziky)