logo

Výuka

Bakalářské studium

KódNázev (Obor)Typ
102YAZP Aerosoly a životní prostředí (Z) Povinně volitelný 
102BAP Bakalářská práce (C, M, G, H, Z) Povinný 
102XBMS  Bezkontaktní měření ve stavebnictví, geodézii a průmyslu (všechny obory) Volitelný 
102YEMP  Elektrické měřící přístroje (M) Povinně volitelný 
102FYI Fyzika (všechny obory programu SI) Povinný 
102FYY1 Fyzika 1 (W) Povinný 
102FY_1 Fyzika 1G (GK) Povinný 
102FYY2 Fyzika 2 (W) Povinný 
102FY_2 Fyzika 2G (GK) Povinný 
102XFS Fyzikální seminář (všechny obory SI) Volitelný 
102XFS1 Fyzikální seminář 1 (G) Volitelný 
102XFS2 Fyzikální seminář 2 (G) Volitelný 
102XLTO  Laserová technika a moderní optoelektronika (všechny obory) Volitelný 
102YMES Měření ve stavebnictví (všechny obory programů A, SI) Povinně volitelný 
102YMDZ Metody pro detekci znečištění (Z) Povinně volitelný 
102PHY1  Physics (D) Povinný 
102XMM1 Počítačové modelování v Matlabu 1 (všechny obory) Volitelný 
102XMM2 Počítačové modelování v Matlabu 2 (všechny obory) Volitelný 
102POV1  Požár a výbuch 1 (Q, C) Povinně volitelný 

Magisterské studium

KódNázev (Obor)Typ
102APOZ Aplikovaná fyzika a OZE (Z) Povinný 
102XBMS  Bezkontaktní měření ve stavebnictví, geodézii a průmyslu (všechny obory) Volitelný 
102DPM Diplomová práce () Povinný 
102DISM  Diplomový seminář () Povinně volitelný 
102XDS Disperzní soustavy (všechny obory ) Volitelný 
102YEME Elektrická měření (M) Povinný 
102EZ1 Energie a životní prostředí (Z) Povinný 
102YFPL Fyzika pevných látek ve stavebnictví (C) Povinně volitelný 
102XFT Fyzika tekutin (V) Volitelný 
102XLTO  Laserová technika a moderní optoelektronika (všechny obory) Volitelný 
102YLMF  Lasery a moderní fyzika (H, G) Povinně volitelný 
102XMDZ Metody pro detekci znečištění II (všechny obory) Volitelný 
102YMM Počítačové modelování v Matlabu (H) Povinně volitelný 
102MSPL Pokročilé metody studia vlastností pevných látek (M) Povinný 
102FYZB Termomechanika (B) Povinný 

Doktorské studium

KódNázev (Obor)Typ
D02BEM  Bezkontaktní měřící metody v experimentální mechanice (FMI )  
D02EFM  Experimentální fyzika a teorie měření (FMI IŽP )  
D02FAE  Fyzikální a aplikovaná elektronika (FMI )  
D02FCH  Fyzikální chemie (FMI PS VH )  
D02IAM  Instrumentální analytické metody (VH IŽP )  
D02OZE  Obnovitelné zdroje energie a ŽP (IŽP )  
D02OZO  Optické zobrazení a metody zpracování obrazu (FMI )  
D02OPZ  Optické zobrazení a moderní optika (GK)  
D02OPT  Optika a optoelektronika (FMI GK )  
D02PEH  Přenos energie a hmoty ve stavebních konstrukcích (KD)  
D02TER  Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika (FMI KD PS VH )  
D02TF1  Teoretická fyzika I (Statistická fyzika) (FMI KD PS VH )  
D02TF2  Teoretická fyzika II (Kinetické procesy v materiálech) (FMI KD PS VH )  
D02TEP  Teorie elektromagnetického pole (FMI )  
D02TOZ  Teorie optického zobrazení v aplikaci na geodézii (GK)  
D02KVM  Vliv klimatických vlivů na mostní a stavební konstrukce (KD)