Doc. Pavel Novák

Dr. Pavel Novák

Pavel Novák je docentem a stálým členem Skupiny aplikované optiky na katedře fyziky fakulty stavební ČVUT v Praze.

Doc. P.Novák je autorem nebo spoluautorem vice než 100 článků v odborných časopisech a sbornících z konferencí (vice než 30 článků v impaktovaných mezinárodních časopisech). Je též spoluautorem jednoho skripta a kapitoly v zahraniční odborné knize. Doc. P.Novák je členem Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) a European Optical Society (EOS). V současné době je docentem na Českém vysokém učení v Praze. Přednáší fyziku, optiku a laserovou techniku v bakalářském a magisterském studiu. Je držitelem Ceny rektora ČVUT za vynikající doktorskou práci za rok 2007 a dvojnásobným držitelem Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy VŠ (za roky 2005 a 2007). Během posledních pěti let spolupracoval na více než 5 vědeckovýzkumných projektech (GAČR, MŠMT, MPO).

Vědeckovýzkumné zájmy

 • vyhodnocování faze v optické interferometrii
 • detekce tvaru vlnoplochy
 • fázová rekonstrukce v optice
 • teorie aberací
 • adaptivní optika
 • analýza a syntéza optických soustav
 • teorie optického zobrazení
 • optická metrologie v průmyslu
 • měření topografie ploch
 • optická interferometrie
 • nedestuktivní defektoskopie
 • počítačové modelování v optice

Zaměstnání

docent v oboru Aplikovaná fyzika, ČVUT v Praze
12/14 – současnost

Odborný asistent v oboru Aplikovaná fyzika, ČVUT v Praze
06/07 – 11/14

Vzdělání

Ph.D. v oboru Fyzikální a materiálové inženýrství
České vysoké učení technické v Praze, červen 2007
Školitel: Prof.A.Mikš
Dizertační práce: Vybrané metody analýzy vlnových polí a jejich aplikace v optické metrologii

Komentáře nejsou povoleny.