logo

Aktuální informace

Informace k zajištění výuky předmětů katedry v souvislosti se zavedenými opatřeními proti šíření koronaviru!


Vážené studentky, vážení studenti,

 

z příkazu rektora byla dočasně omezena činnost univerzity. Prezenční výuka na ČVUT v Praze je prozatím do odvolání zrušena (omezený režim platí tedy nadále i po 23.3.2020). V období omezení činnosti univerzity bude probíhat výuka předmětů katedry fyziky formou samostudia. Vyučující jednotlivých předmětů budou kontaktovat studenty prostřednictvím fakultního e-mailu a zadají studentům témata k samostudiu. Jako základní podklady k samostudiu slouží doporučená skripta k daným předmětům. Další podklady ke studiu (prezentace, odkazy na studijní literaturu případně webové stránky zabývající se danou problematikou, zadání příkladů k procvičení apod.) Vám potom na období přerušení prezenční výuky mohou poskytnout jednotliví vyučující (informace a podklady budou zasílány na Váš fakultní e-mail, případně budou doplněny na stránky katedry).

 

Případné konzultace a dotazy k řešené problematice v tomto období řešte s daným vyučujícím přes fakultní e-mail.

 

Pro získání aktuálních informací sledujte pravidelně Váš fakultní e-mail a webovou stránku katedry.

 

V případě dotazů obecného charakteru jsou níže uvedeny kontaktní informace na vedení katedry.

 

Kontakty na vedoucí pracovníky:

 

Prof. RNDr. Pavel Demo, CSc., tel 224 357 909 (vedoucí katedry)

Doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D., tel. 224 357 921 (zástupce vedoucího katedry)

 

Pro dohodnutí schůzky apod. použijte výše uvedená tel. čísla.