logo

Aktuální informace

Informace k zajištění výuky předmětů katedry v souvislosti se zavedenými opatřeními proti šíření koronaviru!

 

Vážené studentky, vážení studenti,

 

v souladu s příkazem rektora PR 21/2020 a Metodickým pokynem proděkanky FSv ČVUT pro pedagogickou činnost se bude realizace výuky na Fakultě stavební ČVUT v Praze nadále odvíjet od pravidel uvedených ve stupnici pohotovosti vyplývající z aktuální epidemiologické situace v Praze. Výuka předmětů zimního semestru akademického roku 2021/2022 na FSv ČVUT dle současných informací začne probíhat kontaktní formou. Aktuální informace FSv ČVUT o opatřeních souvisejících s COVID19 najdete na odkazech: Covid 19 -- FSv ČVUT (cvut.cz)  a Aktuální omezení ve výuce.

 

Je možné, že v průběhu semestru dojde k omezení kontaktní výuky, případně k úplnému přechodu na distanční formu výuky dle vývoje epidemiologické situace. O případných změnách formy výuky budete včas informováni svým vyučujícím pomocí prostředků elektronické komunikace (webové stránky katedry, hromadné e-maily z rozhraní KOS, informace v MS Teams apod.).

 

V období omezení činnosti univerzity bude probíhat výuka předmětů katedry fyziky distanční formou s využitím prostředků elektronické komunikace (e-mail, elektronické on-line zdroje, on-line přednášky a konzultace s využitím platforem MS Teams, Moodle apod.).

 

Vyučující jednotlivých předmětů budou kontaktovat studenty prostřednictvím fakultního e-mailu a dodají studentům upřesňující informace. Jako základní podklady k samostudiu slouží doporučená skripta k daným předmětům. Podrobnější informace k výuce jednotlivých předmětů vyučovaných katedrou fyziky najdete na stránkách daného předmětu. Další podklady ke studiu (prezentace, odkazy na studijní literaturu případně webové stránky zabývající se danou problematikou, zadání příkladů k procvičení apod.) Vám potom na období přerušení prezenční výuky mohou poskytnout jednotliví vyučující (informace a podklady budou zasílány na Váš fakultní e-mail, případně budou doplněny na stránky katedry).

 

Případné konzultace a dotazy k řešené problematice v tomto období řešte s daným vyučujícím přes fakultní e-mail.

 

Pro získání aktuálních informací sledujte pravidelně Váš fakultní e-mail a webovou stránku katedry.

 

V případě dotazů obecného charakteru jsou níže uvedeny kontaktní informace na vedení katedry.

 

Kontakty na vedoucí pracovníky:

 

Prof. RNDr. Pavel Demo, CSc., tel 224 357 909 (vedoucí katedry)

Doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D., tel. 224 357 921 (zástupce vedoucího katedry)

 

Pro dohodnutí schůzky apod. použijte výše uvedená tel. čísla.