logo

Laboratoře

Katedra fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze částečně zajišťuje provádění experimentálních prací na výzkumných projektech ve svých laboratořích.

Při provádění experimentů, na které nejsou laboratoře katedry fyziky přímo specializovány, katedra spolupracuje s různými specializovanými laboratořemi (např. ústavy AV ČR, laboratoře jiných kateder na Fakultě stavební).