logo

Struktura a oblasti VaV

Katedra fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze se zabývá vědeckovýzkumnou činností v několika oblastech výzkumu, které se zabývají řešením problémů materiálového inženýrství a měřících metod ve stavebnictví a průmyslu. Vědeckovýzkumná práce katedry se v současné době soustřeďuje na řešení následujících výzkumných programů:

  • Přenosové jevy ve stavebních materiálech porézního typu
  • Degradace betonových konstrukcí
  • Studium fázových změn
  • Optické měřící metody