logo

Publikace, granty a projekty

Katedra fyziky Fakulty stavební ČVUT se významně podílí na řešení vědeckotechnických problémů ve stavebnictví a průmyslu. Podporu svých projektů získává zejména z fakultních prostředků, z grantů Grantové agentury ČR a jiných grantových agentur. Katedra také se významně podílí na řešení projektů financovaných z prostředků evropských mezinárodních institucí.

Výsledky své vědecké činnosti jsou publikovány v tuzemských i zahraničních časopisech, sbornících z konferencí a jsou též prezentovány na mezinárodních vědeckých konferencích. Kompletní seznam publikací a grantů lze získat v databázi grantů a publikací ČVUT.