logo

Software pro laboratorní cvičení

Na této stránce jsou uvedeny počítačové programy, vytvořené pro snadnější zpracování vybraných laboratorních měření, se kterými se mohou studenti setkat při výuce v laboratořích katedry fyziky. Programy jsou vytvořeny v systému MATLAB. Dále je zde umístěn výukový software, jenž umožňuje matematickou simulaci a analýzu vybraných fyzikálních jevů a úloh na počítači a slouží pro studenty jako doplňěk pro lepší pochopení probírané problematiky.

 

Software je přeložen do spustitelné EXE verze a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library. Systém Matlab je dostupný pro studenty i zaměstnance v rámci multilicence ČVUT na adrese http://download.cvut.cz

 

 

Laboratorní měření - software

 

    Fotogoniometr

Software pro počítačovou simulaci a zpracování laboratorních měření s pomocí fotogoniometru.

    Spektrofotometr

Software pro počítačovou simulaci a zpracování laboratorních měření s pomocí spektrofotometru.
Software pro počítačové zpracování laboratorních měření s pomocí souřadnicového měřicího zařízení.