logo

Fyzikální literatura

Skripta:


 

      [1]    Mikš A., Novák J.: Fyzika 1. Vydavatelství ČVUT, Praha 2006

      [2]    Mikš A.: Fyzika 2 - Elektromagnetické pole. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005

      [3]    Mikš A.: Fyzika 3. Česká Technika - Vydavatelství ČVUT, Praha 2008

      [4]    Demo P.: Fyzika. Vydavatelství ČVUT, Praha 2008

      [5]    Kapičková O., F.Vodák: Fyzika 10 - Mechanika.Vydavatelství ČVUT, Praha 2000
      [6]    Kapičková O., F.Vodák: Fyzika 20 - Termodynamika.Vydavatelství ČVUT, Praha 1998

      [7]    Novák J., Pultarová I., Novák P.: Základy informatiky - Počítačové modelování v Matlabu.Vydavatelství ČVUT,

              Praha 2005

      [8]    Novák J.: Fyzikální seminář. Vydavatelství ČVUT, Praha 2004

      [9]    Drchalová J.: Fyzika.Příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha 2006
    [10]    Toman J., Semerák P.: Fyzika 10 - praktická cvičení. Vydavatelství ČVUT, Praha 1998
    [11]    Mikš A.: Aplikovaná optika. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009
    [12]    Michalko O., Mikš A., Semerák P., Klečka T.: Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů   

              Vydavatelství ČVUT, Praha 1998
    [13]    Vodák F.: Termomechanika spojitého prostředí. Vydavatelství ČVUT, Praha 1992

Knihy:


 

      [1]    Hajko V. a kol.: Fyzika v príkladoch. Alfa, Bratislava 1988

      [2]    Brož J.: Základy fyzikálních měření I-II. SPN, Praha 1967

      [3]    Horák Z.: Praktická fyzika. SNTL, Praha 1958

      [4]    Mechlová E., Košťál K.: Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz. Prometheus, Praha

              1999

      [5]    Brdička M.,Samek L., Sopko B.: Mechanika kontinua. Academia, Praha 2000

      [6]    Brdička M., Hladík A.: Teoretická mechanika. Academia, Praha 1987

      [7]    Fuka J., Havelka B.: Elektřina a magnetismus. SPN, Praha 1979

      [8]    Sedlák B., Štoll: Elektřina a magnetismus. Academia, Praha 1993

      [9]    Kvasnica J.: Teorie elektromagnetického pole. Academia, Praha 1985

    [10]    Horák Z., Krupka F., Šindelář V.: Technická fyzika. SNTL, Praha 1961

    [11]    Horák Z., Krupka F.: Fyzika. SNTL, Praha 1976

    [12]    Krupka F., Kalivoda L.: Fyzika. SNTL/ALFA 1989

    [13]    Kvasnica J. a kol.: Mechanika. Academia, Praha 1988

    [14]    Svoboda E., Bakule R.: Molekulová fyzika. Academia, Praha 1992

    [15]    Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky I. Fragment, Praha 2000

    [16]    Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky II. Fragment, Praha 2001

    [17]    Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky III. Fragment, Praha 2002

    [18]    Beiser A.: Úvod do moderní fyziky. Academia, Praha 1975

    [19]    Votruba V.: Základy speciální teorie relativity. Academia, Praha 1969

    [20]    Kittel C.: Úvod do fyziky pevných látek. Academia, Praha 1985

    [21]    Preston M.A.: Fyzika jádra. Academia, Praha 1970

    [22]    Formánek J.: Úvod do kvantové teorie. Academia, Praha 1983

    [23]    Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. VUTIUM, Brno 2001

Internetove zdroje z oblasti fyziky:


 

HyperPhysics

Wikipedia

Aldebaran

FyzWEB