logo

Laboratoře pro výuku

Součástí vyučovaných kurzů fyziky Fyzika 1 (mechanika), Fyzika 2 (termomechanika, elektromagnetické  pole), Fyzika 3 (elektromagnetické vlny, fyzikální optika, moderní fyzika), Měření ve stavebnictví, Elektrické měřící přístroje a Aplikovaná fyzika jsou experimentální měření, prováděná v laboratořích katedry fyziky (místnost A633). Tato experimentální cvičení, zaměřená na měření vybraných základních fyzikálních veličin, s kterými se stavební inženýr běžně setkává ve své praxi, umožní studentům získat základní znalosti z oblasti měření.

 

Laboratorní úlohy slouží studentům k praktické výuce metod pro měření fyzikálně-technických vlastností materiálů a konstrukcí, se kterými se při studiu i v technické praxi budou setkávat. Cílem laboratorních cvičení je co nejvíce přiblížit problematiku měření, analýzy a následného zpracování naměřených dat studentům – a to způsobem, který mohou využít při dalším studiu i dále v praxi. Studenti se tak mohou seznámit s postupy a metodami kontaktního i bezkontaktního měření fyzikálních vlastností stavebních materiálů a konstrukcí a způsoby zpracování výsledků měření.

 

Laboratoře pro výuku jsou vybaveny digitálními měřícími přístroji pro základní měření geometrických rozměrů, deformací, teploty a elektrických veličin. Dále se pro měření široce využívají některá specializovaná moderní měřicí zařízení pro nedestruktivní testování.

 


 

Laboratoře jsou též pro usnadnění zpracování naměřených dat vybaveny počítačovou technikou, jež umožňuje zkrácení doby potřebné k získání hodnot měřených parametrů a studenti se tak mohou relativně snadno provádět měření vybraných fyzikálních veličin na základě více fyzikálních principů a měřicích postupů. To jim usnadní lépe pochopit fyzikální a technickou problematiku řešených úloh a získat praktické dovednosti.

 

Pro vybraná prováděná měření jsou zpracovány počítačové vyhodnocovací programy, které slouží jako podpora pomocí nichž mohou studenti již velmi snadno samotné prováděné měření s úspěchem zpracovat. Dále je též možné s pomocí počítače provádět počítačovou simulaci některých fyzikálních jevů a procesů a porovnávat experimentálně naměřené výsledky s teorií. Pro jednotlivé fyzikální úlohy jsou vytvořeny podrobné návody a materiál o teorii chyb a zpracování výsledků měření. Dále je vytvořena videogalerie sebraných nahrávek nejrůznějších experimentů a odkazy na internetové stránky, zaměřené na experimentální fyziku.

 

 

Podklady pro práci ve výukových laboratořích a zpracování měření


V následující nabídce jsou studentům poskytnuta většina potřebných informací pro úspěšné zpracování experimentálních měření. Pro načtení souborů s příponou pdf použijte Adobe Acrobat Reader, což je volně distribuovaný software firmy Adobe.

Odevzdání všech protokolů z laboratorních cvičení v bezchybné formě je nezbytnou podmínkou získání zápočtu. Veškeré potřebné informace pro správné zpracování laboratorních úloh a přípravu na měření najdete na této stránce pod jednotlivými označenými body (zejména viz. požadavky na zpracování laboratorních cvičení).