logo

Aerosoly a životní prostředí

Název:Aerosoly a životní prostředí 
Kód předmětu:102YAZP 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Povinně volitelný 
Zakončení:
Rozsah:1 + 1 
Semestr:Zimní  
Obor:Inženýrství životního prostředí 
Zkratka oboru:

Základní terminologie


Disperzní systémy. Aerosol. Typy aerosolů. Smog. Mlha. Pěny. Emulze. Suspenze. Proces. Model. Experiment.

 

Fyzikálně-chemické aspekty vzniku aerosolů.


Moderní teorie fázových přechodů. Homogenní a heterogenní nukleace. Energetika vzniku částeček aerosolů v ovzduší. Kinetika nukleace. Procesy kondenzace v jedno a vícesložkových systémech. Základní charakteristiky vzniku aerosolů: kritický zárodek, nukleační rychlost, prodleva procesu. Vliv prašnosti prostředí.

 

Základní metody měření aerosolů.


Monitoring. Světová síť.Letecké a družicové metody. Typy aerosolů (městský, atmosférický).Vliv aerosolů na zdraví člověka.Exkurse do vybraných pracovišť AV ČR, resp. universit, zabývajících se rozvojem experimentálních metod.

 

Literatura:

 

1 H. Vehkamaki:Classical nucleation theory in Multicomponent systems.Springer Verlag, 2006).

2. D. Kashchiev: Nucleation.Oxford, 2000.