logo

Elektrické měřící přístroje

Název:Elektrické měřící přístroje 
Kód předmětu:102YEMP  
Počet kreditů:
Typ předmětu:Povinně volitelný 
Zakončení:
Rozsah:1+1 
Semestr:Letní  
Obor:Materiálové inženýrství 
Zkratka oboru:

Teoretické základy elektroniky. Fyzikální základy měření elektrických a neelektrických veličin. Základní typy a vlastnosti elektrických měřících přístrojů a jejich aplikace v praxi.

 

Elektrický náboj a el. pole, potenciál, napětí a jeho měření, dielektrikum, piezoelektrický jev, kapacita, kondenzátory. Magnetické pole, Biot – Savartův zákon, silové účinky, indukce, indukčnost. Elektrický proud a jeho měření, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, elektrický odpor a jeho měření, odporové měniče. RLC obvody. Střídavý proud, výkon a jeho měření, efektivní hodnota, generátory, motory, transformátory, měření indukčnosti a kapacity. RLC obvody střídavého proudu, elektrické obvody, polovodiče, integrované obvody. Aplikovaná elektronika. Převodníky fyzikálních veličin. Elektrická měření neelektrických veličin.

 

Cvičení budou sestávat z deseti různých laboratorních měření, na kterých se budou studenti cyklicky střídat.

 

Doporučená literatura:

 

[1] Toman, J.: Elektrotechnika elektronika a pro stavaře. Praha : ČVUT, 1994.

[2] Toman, J. – Semerák, P.: Fyzika 10 Praktická cvičení. Praha : ČVUT, 2001.

[3] Michalko, O. - Mikš, A. - Semerák, P. - Klečka, T.: Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů. 

     Praha : ČVUT, 1998.

 

 

Teoretické základy elektroniky. Fyzikální základy měření elektrických a neelektrických veličin. Základní typy a vlastnosti elektrických měřících přístrojů a jejich aplikace v praxi.