logo

Fyzikální seminář 1

Název:Fyzikální seminář 1 
Kód předmětu:102XFS1 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Volitelný 
Zakončení:
Rozsah:0 + 2 
Semestr:Letní  
Obor:Geodézie a kartografie 
Zkratka oboru:

Mechanika hmotných bodů a deformovatelných těles. Diskrétní a spojitý model látek. Pohyb hmotného bodu a tuhého tělesa. Gravitační pole. Deformace materiálu. Kmity a vlny. Akustika. Hydromechanika. Termodynamika. Elektromagnetické pole. Předmět má charakter početních seminářů, na kterých se studenti naučí aplikovat teoretické poznatky z fyziky na řešení některých jednodušších příkladů z technické praxe a osvojí si tak základní metodiku a postupy, se kterými se při řešení inženýrských problémů v praxi budou setkávat. Předmět je velmi vhodný jako doplněk k přednáškám z předmětu Fyzika G (102FY1G) a jako příprava ke zkoušce z fyziky.

[1] Mikš A., Novák J.: Fyzika 1. ČVUT, Praha 2013.

[2] Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika, Prométheus Praha 2001

[3] Drchalová J. Fyzika.Příklady, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006
[4] Novák J., Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004

[5] Toman J., Semerák P.: Fyzika 10 - Praktická cvičení, ČVUT Praha 2001

[6] Horák Z., Krupka F. Fyzika, SNTL, Praha 1976