logo

Počítačové modelování v Matlabu 2

Název:Počítačové modelování v Matlabu 2 
Kód předmětu:102XMM2 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Volitelný 
Zakončení:
Rozsah:1 + 1 
Semestr:Zimní Letní 
Obor:všechny obory 
Zkratka oboru:všechny obory 

Seznámení s možnostmi a metodami matematického modelování jednodušších fyzikálně-inženýrských úloh pomocí počítače. Pokročilejší programování ve výpočetním systému Matlab, numerické metody řešení technických úloh na počítači a jejich aplikace na vybraných příkladech.

[1] Novák J. Základy informatiky - Počítačové modelování v Matlabu. ČVUT Praha 2005.
[2] Harman T.L., Dabney J.B., Norman J.R.: Advanced Engineering Mathematics with Matlab.