logo

Experimentální fyzika a teorie měření

Název:Experimentální fyzika a teorie měření  
Kód předmětu:D02EFM  
Počet kreditů: 
Typ předmětu: 
Zakončení: 
Rozsah: 
Semestr:Zimní Letní 
Obor:FMI IŽP  
Zkratka oboru:FMI IŽP  

Principy experimentů, sestavování aparatury, sledování měřené veličiny. Základy teorie chyb. Obecné zásady metrologie, veličiny a jednotky, normování a atestace pro jednotlivé úlohy. Přímé měření hmotnosti, délek, času a dalších veličin. Měření nepřímými metodami. Měření neelektrických veličin elektrickými metodami, typy snímačů (převodníků). Zpracovávání naměřených dat a jejich uchovávání v elektronických pamětech. Experiment a měřící systém řízený počítačem, sestava čidlo, měřící přístroj, AD převodník, počítač.