logo

Optické zobrazení a moderní optika

Název:Optické zobrazení a moderní optika  
Kód předmětu:D02OPZ  
Počet kreditů: 
Typ předmětu: 
Zakončení: 
Rozsah: 
Semestr:Zimní Letní 
Obor:GK 
Zkratka oboru:GK 

Geometrická teorie optického zobrazení, zobrazovací funkce. Difrakce a interference světla, difrakční teorie optického zobrazení. Základy fotonové optiky. Nelineární optika a teorie laserů. Interakce světla s látkou, disperze a absorbce světla. Relativistická optika.