logo

Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika

Název:Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika  
Kód předmětu:D02TER  
Počet kreditů: 
Typ předmětu: 
Zakončení: 
Rozsah: 
Semestr:Zimní Letní 
Obor:FMI KD PS VH  
Zkratka oboru:FMI KD PS VH  

Fenomenologická termodynamika rovnovážných procesů (principy, postuláty). Lineární nerovnovážná termodynamika (zobecněné síly a toky, symetrie). Přenosové jevy (difúze, konvekce, vedení tepla). Úvod do teorie fázových přechodů (fáze, agregátní stav, Gibbsovo pravidlo fází, kondensace, solidifikace).