logo

Teoretická fyzika I (Statistická fyzika)

Název:Teoretická fyzika I (Statistická fyzika)  
Kód předmětu:D02TF1  
Počet kreditů: 
Typ předmětu: 
Zakončení: 
Rozsah: 
Semestr:  
Obor:FMI KD PS VH  
Zkratka oboru:FMI KD PS VH  

Stavba a struktura hmoty. Modelování procesů na různých časových a prostorových úrovních popisu. Základy statistické fyziky (stochastické procesy, pravděpodobnostní pojetí, statistická rozdělení, střední hodnoty, fluktuace). Statistická termodynamika tekutin a pevných látek (soubory, základní postuláty, termodynamické funkce ideálního a reálného plynu, teorie kapalin a roztoků, krystaly).