logo

Teorie optického zobrazení v aplikaci na geodézii

Název:Teorie optického zobrazení v aplikaci na geodézii  
Kód předmětu:D02TOZ  
Počet kreditů: 
Typ předmětu: 
Zakončení: 
Rozsah: 
Semestr:Zimní Letní 
Obor:GK 
Zkratka oboru:GK 

Předmět čerpá z univerzitního pojetí výuky teorie optického zobrazení ve snaze aplikovat teoretické poznatky na potřeby geodetické praxe. Výchozím bodem je Fermatův princip. Hlavním cílem je prezentace optického zobrazení matematickou formou včetně aberací optického zobrazení.