logo

Energie a životní prostředí

Název:Energie a životní prostředí 
Kód předmětu:102EZ1 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Povinný 
Zakončení:z, zk 
Rozsah:1+2 
Semestr:Letní  
Obor:Inženýrství životního prostředí 
Zkratka oboru:

Bilance energie a entropie v zemské biosféře, působení člověka na energetické toky. Zdroje energie a jejich dopad na biosféru. Souvislosti mezi spotřebou energie, energetickou efektivitou hospodářství a životní úrovní. Efektivní využívání neobnovitelných zdrojů energie v podmínkách ČR (moderní způsoby spalování uhlí, mikroturbína, kogenerace, trigenerace, tepelná čerpadla ...). Omezování dopadů na životní prostředí, využití odpadu. Jaderná energie a její vliv na životní prostředí, ionizující záření, měření ionizujícího záření. Vliv obnovitelných zdrojů energie na životní prostředí; bilance skleníkových plynů, bilance energie při využívání obnovitelných zdrojů energie. Větrná energie. Typy větrných turbín, stanovení potenciálu větrné energie v určité lokalitě, měření rychlosti a směru větru, sběr a analýza dat. Sluneční energie. Sluneční kolektory pro přípravu teplé užitkové vody; principy fotovoltaické přeměny, typy fotovoltaických článků a jejich účinnost, stanovení potenciálu sluneční energie, měření slunečního záření a jeho složek (difusní, přímé). Biomasa. Současné a perspektivní způsoby využití, výroba ušlechtilých biopaliv (hydrolýza celulózy, Fischer-Tropschův proces, výroba bioplynu, bioplynové stanice). Emise při spalování biomasy a jejich měření. Energetické využití komunálních a zemědělských odpadů.

[1] Karel Brož, Bořivoj Šourek: Alternativní zdroje energie, Vydavatelství ČVUT 2003
[2] Zdeněk Pastorek, Jaroslav Kára, Petr Jevič: Biomasa : obnovitelný zdroj energie
[3] Heřmanský B., Štoll I.: Energie pro 21. století, Praha 1992