logo

Počítačové modelování v Matlabu

Název:Počítačové modelování v Matlabu 
Kód předmětu:102YMM 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Povinně volitelný 
Zakončení:kz 
Rozsah:1 + 1 
Semestr:Zimní Letní 
Obor:Geoinformatika 
Zkratka oboru:

Seznámení s možnostmi a metodami matematického modelování jednodušších fyzikálně-inženýrských úloh pomocí počítače. Programování ve výpočetním systému Matlab, numerické metody řešení technických úloh na počítači a jejich aplikace na vybraných příkladech. Zaměření na problémy řešené v geodézii.

 

[1] Novák J. Základy informatiky - Počítačové modelování v Matlabu. ČVUT Praha 2005.
[2] Harman T.L., Dabney J.B., Norman J.R.: Advanced Engineering Mathematics with Matlab.