logo

Bezkontaktní měření ve stavebnictví, geodézii a průmyslu

Název:Bezkontaktní měření ve stavebnictví, geodézii a průmyslu 
Kód předmětu:102XBMS  
Počet kreditů: 
Typ předmětu:Volitelný 
Zakončení:
Rozsah:1+1 
Semestr:Letní  
Obor:všechny obory 
Zkratka oboru:všechny obory 

Kurz pokrývá nejdůležitější typy moderních metod a postupů využívaných v praktické metrologii ve stavebnictví, geodézii a průmyslu. V rámci předmětu se studenti seznámí jak s principy fungování jednotlivých metod, tak aplikacemi těchto metod, konstrukcí měřicích systémů a zpracováním měřených dat. Základní principy funkce optických a optoelektronických prvků, zdroje a detektory optického záření. Bezkontaktní optické a optoelektronické metody měření pozice, úhlů a vzdáleností. Bezkontaktní optické metody měření deformací a posunů. Bezkontaktní optické a optoelektronické metody měření makro a mikrotopografie povrchů. Bezkontaktní měření vibrací a rychlostí pohybu vyšetřovaných objektů pomocí optoelektronických metod (Dopplerovská laserová vibrometrie, Dopplerovská anemometre – měření rychlosti proudění tekutin). Kurz bude doplněn vybranými ukázkami měřicích metod a přístrojové techniky.

 

[1] Michalko O., Mikš A., Semerák P., Klečka T. Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů, Praha:ČVUT, 1998.

[2] D.J.Whitehouse: Surfaces and their Measurement, Butterworth-Heinemann, 2004

[3] K.J.Stout: Three-Dimensional Surface Topography. Butterworth-Heinemann; 2000.

[4] C.A.Walker: Handbook of Moire Measurement. Taylor & Francis, 2003.

[5] R.S.Sirohyi: Optical Methods of Measurement: Wholefield Techniques. CRC Press, 1999.

[6] A.S.Kobayashi: Handbook on Experimantal Mechanics, Prentice-Hall 1987.

[7] W.N.Sharpe: Springer Handbook of Experimental Solid Mechanics, Springer 2008.

[8] T. Yoshizawa, Handbook of Optical Metrology: Principles and Applications, CRC Press; 2009.