logo

Fyzika 1

Název:Fyzika 1 
Kód předmětu:102FYY1 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Povinný 
Zakončení:z, zk 
Rozsah:3+2 
Semestr:Zimní  
Obor:Metrologie v geodézii a strojírenství 
Zkratka oboru:

Prostor a čas. Kinematika hmotného bodu. Dynamika hmotného bodu. Gravitační pole. Soustava hmotných bodů a tuhé těleso. Pružnost a pevnost tuhých těles. Kmity a vlny. Speciální teorie relativity. Hydromechanika. Povrchové jevy.

 

Skripta:

[1] A.Mikš, J.Novák: Fyzika 1, Vydavatelství ČVUT, Praha 2013.

[2] J.Drchalová: Fyzika 10 – Příklady, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001.

[3] J.Novák: Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.

 

Knihy:

[1] D.Halliday, R.Resnik, J.Walker: Fyzika, VUTIUM, Brno 2000.

[2] R.Feynman, R.Leighton, M.Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky 1,2,3. Fragment, Praha 2001.

[3] Z.Horák, F.Krupka: Fyzika, SNTL, Praha 1976.

[4] E.Svoboda, R.Bakule: Molekulová fyzika, Academia, Praha 1992.