logo

Fyzika 2

Název:Fyzika 2 
Kód předmětu:102FYY2 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Povinný 
Zakončení:z, zk 
Rozsah:3+2 
Semestr:Letní  
Obor:Metrologie v geodézii a strojírenství 
Zkratka oboru:

Kinetická teorie plynů. Teplotní roztažnost a rozpínavost látek. Termodynamika. Vedení tepla. Stacionární elektrické pole. Stacionární magnetické pole. Elektromagnetické pole. Elektromagnetické vlny. Vyzařování, šíření, interference a difrakce elektromagnetických vln. Antény. Optické zobrazení. Optické metody zpracování informace. Holografie. Sagnacův a Dopplerův jev. Kvantové vlastnosti atomů. Kvantová optika. Lasery a jejich vlastnosti. Teorie pevných látek a jejich vlastností.

 

 

Skripta:

[1] A.Mikš, J.Novák: Fyzika 1, Vydavatelství ČVUT, Praha 2013.

[2] A.Mikš: Fyzika 2, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.

[3] A.Mikš: Fyzika 3, Vydavatelství ČVUT, Praha 2008.

[4] J.Drchalová: Fyzika 10 – Příklady, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001.

[5] J.Novák: Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.

[6] A.Mikš: Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

 

Knihy:

[1] D.Halliday, R.Resnik, J.Walker: Fyzika, VUTIUM, Brno 2000.

[2] R.Feynman, R.Leighton, M.Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky 1,2,3. Fragment, Praha 2001.

[3] Z.Horák, F.Krupka: Fyzika, SNTL, Praha 1976.

[4] E.Svoboda, R.Bakule: Molekulová fyzika, Academia, Praha 1992.

[5] B.Sedlák, I.Štoll: Elektřina a magnetismus, Academia, Praha 2002.