logo

Laserová technika a moderní optoelektronika

Název:Laserová technika a moderní optoelektronika 
Kód předmětu:102XLTO  
Počet kreditů:
Typ předmětu:Volitelný 
Zakončení:
Rozsah:1+1 
Semestr:Zimní  
Obor:všechny obory 
Zkratka oboru:všechny obory 

Kurz pokrývá problematiku laserové techniky a moderních optických, elektronických, optoelektronických, optomechanických prvků a systémů jak z hlediska principů fungování tak především z hlediska využití těchto systémů v různých technických oborech (stavebnictví, geodézie, experimentální mechanika, strojírenství, elektrotechnika, bezpečnostní inženýrství), biomedicíně tak i v běžném každodenním životě (např.spotřební elektronika). Elektromagnetické záření a jeho povaha. Zdroje a detektory EM záření. Moderní optoelektronické, elektronické a mechanické prvky a jejich praktické aplikace (MEMS, DLP, deformovatelné optoelektronické prvky, kapalinové čočky, LC prostorové modulátory světla, difrakční prvky, gradientní prvky, atd.). Princip funkce laserů. Vlastnosti laserového záření. Aplikace laserů ve vědě, průmyslu, stavitelství a geodézii (interferometrické metody, topografie povrchů, laserové dálkoměry, skenery, vodováha, optická pinzeta, LIDAR– měření znečištění ovzduší a mapování objektů, atd.). Systémy adaptivní optiky a jejich aplikace ve vědě a technice a medicíně. Kurz bude doplněn vybranými ukázkami aplikací laserové techniky a moderní přístrojové techniky.

 

[1] Vrbová M., Jelínková H., Gavrilov P.: Úvod do laserové techniky, Vydavatelství ČVUT, 1996

[2] Mikš A.: Aplikovaná optika. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009

[3] Mikš A.: Fyzika 3. Vydavatelství ČVUT, Praha 2007

[4] Saleh B.E.A., Teich M.C.: Základy fotoniky, MatfyzPress, Praha 1994

[5]Vrbová M. a kol: Lasery a moderní optika. Prométheus, Praha 1994.