Certifikát UNIcert®

Zkoušku u nás je možné skládat na těchto úrovních (dle druhu akreditace):


OBECNÉ INFORMACE O MEZINÁRODNÍ AKREDITACI: 

Již od roku 2014 je Katedra jazyků držitelem mezinárodní akreditacE na výuku šestisemestrálního jazykového programu Angličtina pro stavební inženýry a architekty  (English for Civil Engineers,UNIcert® III) s právem udělovat mezinárodní zkoušku z odborné angličtiny UNIcert na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).  Program je určen pro jazykově vyspělé studenty magisterského, ale hlavně doktorského studia. Zakončením je mezinárodně uznávaná zkouška z odborného jazyka UNIcert III. Rovněž je katedra od roku 2018 oprávněna vyučovat a udělovat mezinárodní certifikát  Angličtina pro stavební inženýry a architekty (English for Civil Engineers,UNIcert® IIna úrovni B2, který umožní i studentům nižší jazykové úrovně seznámit se se základy akademického a profesního jazyka, a to již případně v rámci bakalářského studia. Zkoušky jsou realizovány v rámci mezinárodního testovacího systému UNIcert®, jediného evropského systému se zaměřením na odborné jazyky. Do tohoto projektu je v rámci střední Evropy zapojeno více než 50 evropských univerzit nefilologického směru. Naše katedra byla i v roce 2018 jediným držitelem akreditace English for Civil Engineers mezi všemi jazykovými pracovišti na technických fakultách v České republice.


V případě zájmu či dotazů, prosím, kontaktujte Mgr. Sandru Giormani.

Vyučující: Mgr. Sandra Giormani

E-mail: sandra.giormani@cvut.cz