Zkouška a termíny

 

Termín konání zkoušky (kontaktujte Mgr. Sandru Giormani)

Místo: Katedra jazyků Fakulty stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, místnost B 261

Poplatek: částka 2.500,– Kč bude vybírána proti příjmovému dokladu v hotovosti 20 minut před zahájením zkoušky v místnosti B 262 a.

Přihlášky: prostřednictvím emailu na adresu: sandra.giormani@fsv.cvut.cz

Průběh zkoušky: zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní
Písemná část: doba trvání 300 minut, 4 části:

 1. část: čtení s porozuměním
 2. část: poslech s porozuměním
 3. část: esej (450 – 500 slov)
 4. část: gramaticko-lexikální test

(60 bodů/90minut) (40 bodů/60minut) (40 bodů/90minut) (60 bodů/60minut)

Pro úspěšné složení písemné části je nutné získat minimálně 140 bodů a zároveň dosáhnout minimálně 70% v jednotlivých částech. Studenti budou o výsledcích písemné zkoušky vyrozuměni emailem.

Ústní část: K ústní části postupuje pouze student, který uspěl v části písemné. Na začátku si student vylosuje jedno téma, vycházející z následujících okruhů:

 1. History of architecture (Changes in architecture through various traditions, regions, overarching stylistic trends, and dates. The branches of architecture are civil, sacred, naval, military, and landscape architecture.)
 2. Urban Design, Town and Regional Planning (Basic knowledge in the technology of town and regional development strategies with an emphasis on the environment, sustainable development and landscape creation and preservation.)
 3. Building structures (With emphasis on complex issues related to the design of building structures and the design of residential, public, industrial and agricultural buildings.)
 4. Construction technology (Basic knowledge in the technology of construction processes, mechanization of the construction industry, theory of pre-production and production site preparation, time scheduling, design of construction site equipment, operative management of construction works, and the use of information technology in these activities.)
 5. Concrete and Masonry Structures (Behaviour of concrete and masonry structures, cement-based composite materials, fibre concrete, properties of early-aged concrete, reinforced masonry and pre-stressed concrete structures, fire safety design.)
 6. Steel and Timber Structures (Steel and timber structures for buildings, industry, transport, as well as road and railway bridges, composite structures, thin-walled structures, structural connections, and fire design. The mechanical performance of wood and the development of framed houses; as well as towards glass and aluminium structures.)
 7. Road Structures (Transportation engineering, design, construction, reconstruction and maintenance of roads, motorways, urban roads and airports.)
 8. Railway Structures (Design, construction, reconstruction and maintenance of railway structures, i.e. railway tracks, stations and junctions, tram and underground railway tracks.)
 9. Economics and Management in Civil Engineering (Construction Management, Procurement Systems and Construction Contracts Management.)
 10. Materials Engineering and Chemistry (The whole spectrum of work concerning the Materials Engineering subject, in particular the experimental and theoretical analyses of heat, moisture and chemical substances transport and storage in building materials, methodology of directed design of building materials and their multilayer systems, and testing, assessment and control of functional properties of building materials.)
 11. Hydraulic, Sanitary and Ecological Engineering (Design, planning, construction, maintenance and operation of hydraulic structures with special attention to hydraulic structures on rivers. That is, in particular, weirs, waterways, locks, dams, hydropower plants, etc. Design, construction and operation of water piping, sewerage, water and sewage treatment plants, building services systems, swimming pools, and spa facilities. Also including protection of natural waters and water sources.)
 12. Geodesy and Geomatics (Construction and industrial surveying, control surveying and the monitoring of displacements in structures, laser scanning, Geodesy and Cartography in engineering surveying, underground and mining surveying. Topic also includes acquisition, modelling, analysis and management of spatial data and includes applications such as satellite-based positioning, remote sensing, land surveying, photogrammetry, and geographic information systems.)

Na přípravu má student 30 minut, poté následuje 20 minutový rozhovor nad vylosovaným tématem. Součástí zkoušky je také prezentace vycházející z bakalářské, magisterské nebo doktorské práce kandidáta. Po prezentaci následuje krátká 5-10 minutová rozprava. V rámci ústní zkoušky musí uchazeč získat minimálně 28 bodů z maximálního počtu 40 bodů.

Písemnou a ústní část zkoušky hodnotí všichni členové zkušební komise. Zkouška se považuje za úspěšně složenou, pokud závěrečné hodnocení není horší než E, a student zároveň uspěje v jednotlivých dílčích částech.