logo

Fyzika

Název:Fyzika 
Kód předmětu:102FYI 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Povinný 
Zakončení:z,zk 
Rozsah:3+1 
Semestr:Zimní Letní 
Obor:všechny obory programu Stavební inženýrství 
Zkratka oboru:všechny obory programu SI 

Mechanika hmotných bodů a deformovatelných těles. Diskrétní a spojitý model látek. Pohyb hmotného bodu. Gravitační pole. Kmitání. Deformace materiálu. Elastické vlny. Akustika. Hydromechanika. Termodynamika. Přenos tepla.

[1] Demo P.: Fyzika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2022

[2] Mikš A., Novák J.: Fyzika 1. ČVUT, Praha 2022.

[3] Novák J., Novák P., Pokorný P.: Fyzika - Sbírka příkladů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2023

[4] Kapičková O., Vodák F.: Fyzika 20 - Termodynamika.Vydavatelství ČVUT, Praha 1998

[5] Drchalová J.: Fyzika. Příklady, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006

[6] Novák J.: Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004

[7] Kapičková O., Vodák F.: Fyzika 10 - Mechanika.Vydavatelství ČVUT, Praha 2000

 


 

Další studijní podklady najdete na záložkách Podklady k přednáškám a Podklady ke cvičením.