logo

Fyzika

 

Cvičení k předmětu 102FYI probíhá formou početních cvičení, která slouží k doplnění teoretické látky vyložené na přednáškách a umožní studentům rozvinout své schopnosti, lépe porozumět přednášené látce a naučit se aplikovat teoretické poznatky získané z přednášek na řešení jednoduchých typových příkladů.

 

Cvičení k předmětu jsou 1x za 14 dní, zakončená jsou zápočtem.

 

 

PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU Z PŘEDMĚTU 102FYI


 - aktivní účast na jednotlivých cvičeních 

 - úspěšné absolvování zápočtové písemné práce


 

DOPORUČENÁ LITERATURA KE CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU 102FYI


 

[1] Novák J., Novák P., Pokorný P.: Fyzika - Sbírka příkladů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2023

[2] Drchalová J.: Fyzika - příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha 2006

[3] Drchalová J.: Fyzika 10 Příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha 2002

[4] Novák J.: Fyzikální seminář. Vydavatelství ČVUT, Praha 2004

 


Níže jsou uvedeny odkazy na několik elektronických informačních zdrojů z oblasti fyziky, kde můžete najít podrobnější informace o problematice řešené na cvičeních z předmětu 102FYI na FSv ČVUT v Praze (další odkazy na studijní materiály jsou uvedeny na záložce podklady k přednáškám):

  1. webFyzika (stránky vytvořené na FSv ČVUT pro podporu výuky technické fyziky - většina partií je popsána více do hloubky než je probíráno v základním kurzu 102FYI)
  2. Řešené úlohy MFF CUNI (příklady)
  3. OnlineSchool.cz (názorná videa - základy matematiky a fyziky)

 


 

Další studijní podklady v digitální formě a informce k předmětu najdete v Moodle a v týmu MS Teams.