logo

Fyzikální seminář

Název:Fyzikální seminář 
Kód předmětu:102XFS 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Volitelný 
Zakončení:
Rozsah:0 + 2 
Semestr:Zimní Letní 
Obor:všechny obory programu Stavební inženýrství 
Zkratka oboru:všechny obory SI 

Obsahem semináře je prohloubení znalostí ze základního kurzu fyziky 102FYI a aplikace těchto znalostí na řešení konkrétních fyzikálních problémů v oblasti mechaniky a termodynamiky. Cvičení má charakter početního semináře.

[1] Novák J., Novák P., Pokorný P.: Fyzika - Sbírka příkladů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2019

[2] Drchalová J. Fyzika.Příklady, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006
[3] Novák J., Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004
[4] Horák Z., Krupka F. Fyzika, SNTL, Praha 1976