logo

Fyzikální seminář

Obsah a časový rozvrh semináře


Seminář se koná 1x týdně. Účast na semináři je povinná. Seminář slouží jako doplněk k základnímu kurzu fyziky 102FYI. Cílem semináře je prohloubení znalostí získaných na přednáškách a cvičeních z předmětu 102FYI a aplikace těchto znalostí na řešení konkrétních fyzikálních problémů v oblasti mechaniky a termodynamiky. Tématický obsah řešených úloh je shodný s problematikou probíranou v rámci základního kurzu fyziky 102FYI. Podrobnější informace budou sděleny vyučujícím na první hodině.

 

 

Podmínky získání zápočtu

 

  • zápočtový test je tvořen sadou příkladů obdobných těm, které jsou řešeny na cvičeních fyzikálního semináře; 
  • pro úspěšné absolvování fyzikálního semináře je třeba získat více než 50% maximálního možného bodového ohodnocení početního testu
  • výsledné hodnocení fyzikálního semináře je dáno souhrnným započtením aktivity během semestru, docházky a zejména závěrečným zápočtovým testem
  • v případě získání zápočtu se bodové ohodnocení získané v rámci předmětu 102XFS studentovi započítává u zkoušky z fyziky 102 FYI stejným způsobem jako se započítává početní část zkoušky. Student obdrží hodnocení, které si ponese ke zkoušce z fyziky a nemusí tedy absolvovat početní část zkoušky

 

DOPORUČENÁ LITERATURA 


 

[1] Novák J., Novák P., Pokorný P.: Fyzika - Sbírka příkladů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2019

[2] Drchalová J. Fyzika.Příklady, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006
[3] Novák J., Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004
[4] Horák Z., Krupka F. Fyzika, SNTL, Praha 1976

 


Níže jsou uvedeny odkazy na několik elektronických informačních zdrojů z oblasti fyziky, které mohou sloužit jako doplněk základní literatury předmětu 102XFS:

  1. webFyzika (stránky vytvořené na FSv ČVUT pro podporu výuky technické fyziky - většina partií je popsána více do hloubky než je probíráno v základním kurzu 102FYI) 
  2. HyperPhysics (v anglickém jazyce)
  3. Řešené úlohy MFF CUNI (příklady)
  4. Záznam přednášek základního kurzu Fyziky (Mechnaika) na MIT (Massachusetts Institute of Technology) (v anglickém jazyce) - pěkně zpracované přednášky včetně zajímavých pokusů demonstrujících vybrané fyzikální jevy
  5. OnlineSchool.cz (názorná videa - základy matematiky a fyziky)