logo

Fyzikální seminář 2

Název:Fyzikální seminář 2 
Kód předmětu:102XFS2 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Volitelný 
Zakončení:
Rozsah:0 + 2 
Semestr:Zimní  
Obor:Geodézie a kartografie 
Zkratka oboru:

Předmět má charakter početních seminářů, na kterých se studenti naučí aplikovat teoretické poznatky z fyziky na řešení některých jednodušších příkladů z technické praxe a osvojí si tak základní metodiku a postupy, se kterými se při řešení inženýrských problémů v praxi budou setkávat. Předmět je velmi vhodný jako doplněk k přednáškám z Fyziky 2 a jako příprava ke zkoušce z fyziky.

[1] Novák J., Fyzikální seminář. ČVUT Praha 2004
[2] Drchalová J. Fyzika - Příklady ČVUT Praha 1997
[3] Horák Z., Krupka F. Fyzika SNTL Praha 1976