logo

Fyzikální seminář 2

Seminář probíhá 1x týdně. V letním semestru 2020/2021 je výuka zahájena distanční formou a probíhá s využitím MS Teams v časech dle schváleného rozvrhu.

 

Podklady pro seminář


Podmínky pro udělení zápočtu (LS 2021)


 

Aktivní účast na cvičeních (povinná účast –min. 75% cvičení).

Zpracované, odevzdané a prezentované výsledky zadaných témat a úloh.

Zápočet může být udělen až po schválení všech úloh vyučujícím