logo

Měření ve stavebnictví

Název:Měření ve stavebnictví 
Kód předmětu:102YMES 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Povinně volitelný 
Zakončení:
Rozsah:0+2 
Semestr:Zimní  
Obor:všechny obory programů Architektura a stavitelství a Stavební inženýrství 
Zkratka oboru:všechny obory programů A, SI 

Předmět je realizován formou laboratorních cvičení. Na praktických laboratorních úlohách si studenti osvojí potřebné dovednosti pro měření vybraných fyzikálně-technických parametrů materiálů a konstrukcí (zjišťování elastických a deformačních vlastností stavebních materiálů a konstrukcí, měření a spektrální analýza zvuku, hluku a vibrací, měření optických vlastností materiálů, propustnost a odrazivost materiálů, barva povrchů, fotometrická a spektrální charakteristika světelných zdrojů, měření termofyzikálních parametrů stavebních materiálů, moderní metody měření rozměrů a tvaru stavebních prvků a konstrukcí), které jsou důležité pro určování spolehlivosti a jakosti - hlavně v oblasti posuzování stavebních konstrukcí a materiálů. Důraz je kladen na moderni digitální měřicí metody a využití elektrických metod pro měření neelektrických veličin, což usnadňuje počitačové zpracování naměřených výsledků.

 

[1]  Semerák, P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009

[2]  Michalko, O. – Mikš, A. – Semerák, P. – Klečka, T.: Fyzikální a mechanické zkoušení  stavebních materiálů. ČVUT 1998

[3]  Brož J.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1967.

[4]  Horák Z.: Praktická fyzika. SNTL, Praha 1958.

[5]  Habel J.a kol: Světelná technika a osvětlování. FCC Public, Praha1995

[6]  Fuka J.-Havelka B: Optika. SPN, Praha.

[7]  Vrbová M. a kol: Lasery a moderní optika. Prometheus, Praha 1994.

[8]  Toman, J. – Semerák, P.: Fyzika 10 Praktická cvičení. ČVUT 2001